Go to content Go to navigation Go to search

III. Van Oud-Zuylen naar Breukelen · 3694 dagen geleden by Ad van den Ende

Maarssen
De eerste vermelding van Maarssen dateert uit de 9e eeuw als in een bezittingenlijst van de Utrechtse kerk de naam Marsna genoemd wordt. Vermoed wordt dat de plaatsnaam uit de Romeinse tijd stamt. De plaatsnaam houdt verband met natuurlijke elementen in dit gebied dat in hoge mate wateren, moerasssige gronden en venen kent.
Een nog uit de hoge middeleeuwen daterend bouwwerk is de 12e-eeuwse tufstenen toren van de Nederlands–hervormde kerk. In de middeleeuwen startte in het grondgebied van het huidige Maarssen het ontginningswerk van de veengronden. Er kwam eerst Akkerbouw. Door de waterafvoer begon de veengrond te dalen en ging men over op veeteelt op weidegronden.
Vooral rijke Amsterdamse stadslui zoals de Huydecopers bouwden na de middeleeuwen buitenplaatsen langs de Vecht; onder meer Goudestein en Huis ten Bosch zijn daar in Maarssen voorbeelden van.

Heeregracht Maarssen

Kasteel Bolenstein
Het wordt voor het eerst genoemd in 1340 en is waarschijnlijk gebouwd door Derck van Bole, aan wiens familienaam het zijn naam zou danken. In 1404 draagt de toenmalige eigenaar (Dirck van Bole) het in leen op aan de Bisschop van Utrecht.

Herteveld
De eerste eigenaar was Dirck van Zennick die vermoedelijk omstreeks 1630 Herteveld liet bouwen. In de 19e eeuw is de buitenplaats meermaals gewijzigd.

Leeuw en Vecht
Het huidige hoofdgebouw is omstreeks 1860 gebouwd nadat een brand het oorspronkelijke gebouw had verwoest. Het is een eclecticistisch* vormgegeven gepleisterd bouwwerk van geringe hoogte met een verhoogde middenpartij. *Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende stijlen of stromingen.

Vecht voorbij Maarssen

Doornburg
Johan van Eegeren bouwde deze buitenplaats.in 1655.
Het zeer kostbare smeedijzeren hekwerk aan de Vechtzijde dateert vermoedelijk uit 1725.
Begin 19e eeuw voorzag de landschapsarchitect J.D. Zocher jr. Doornburg van een bos en park.

Goudestein
Johan Huydecoper van Maarsseveen, die bewindvoerder van de VOC was en meerdere malen burgemeester van Amsterdam, liet in 1628 het buitenhuis Goudestein bouwen. In het Rampjaar 1672 wist hij te voorkomen dat de Franse troepen Goudestein plunderden.
Rond 1733 werd het oude Goudestein afgebroken en op 5 oktober 1754, twee jaar na de dood van Joan Huydecoper, werd door zijn zoon Willem Huydecoper de eerste steen gelegd van het nieuwe Goudestein.

Vredehoef Straatweg 33

De olifant


(998 Vrede en rust )

Slangevecht

Het landhuis dateert uit circa 1725 en is gaandeweg de geschiedenis verbouwd. De excentrieke L.C. Dudok de Wit alias Kees de Tippelaar was een van de eigenaren van Slangevecht. Vandaag de dag is er een restaurant in gevestigd.

Leonard Corneille Dudok de Wit alias Kees de Tippelaar (1843 – 1913) was een Nederlandse excentriekeling, fervent wandelaar en filantroop.
Dudok de Wit werd geboren in een zeer vermogend Amsterdams koopmansgeslacht en erfde met zijn broer de buitenplaats Slangevecht in Breukelen. Hij maakte meerdere grote wandeltochten, waaronder als eerste blanke Europeaan een maandenlange tocht door Java over een afstand van 3560 kilometer. Hij wordt gezien als een grondlegger binnen het sportieve langeafstandswandelen. Tijdens zijn reizen verzamelde hij attributen voor zijn Museum voor Land- en Volkenkunde. In zijn woonplaats Breukelen organiseerde hij activiteiten en trakteerde hij met zijn verjaardag plaatselijke jeugd op poffertjes. Na zijn overlijden in 1913 wordt dit vanuit zijn testament voortgezet.

Kasteel Nijenrode
De naam Nijenrode betekent nieuw gerooide grond. Rond 1275 werd hier een kasteel gebouwd. Dit werd in 1632 en 1642 in Hollandse renaissancestijl herbouwd.. Het werd in 1673 door Franse troepen in brand gestoken.
Het kasteel werd weer opgebouwd en bleef tot 1853 in handen van de familie Ortt. In 1860 werd het kasteel verbouwd in neo-Tudorstijl.
Sinds 2005 staat de universiteit bekend als Nyenrode Business Universiteit.

Vredenoord
Het 18e-eeuwse landhuis van Vreedenoord is gaandeweg de geschiedenis ingrijpend verbouwd. Daarnaast behoorden of behoren tot de buitenplaats een koetshuis, oranjerie en een uitzichtterras.

Beekoever Straatweg 72
De verticale geleding, de krachtige dakpartij en de geblokte lisenen zijn bij de villa opvallend.
Gaele Cornelis Hoekstra liet villa Beekoever bouwen in 1926 naar ontwerp van A. Griffioen in de Nieuw Historiserende stijl. In 1974 liet mr. I. Abiscold het huis verbouwen door architect W. Zweers, waarbij voor een eenvoudiger detaillering werd gekozen.

Breukelen

Terug

reageer