Go to content Go to navigation Go to search

Les 13 · 6062 dagen geleden by Ad van den Ende

13A Ajax, een man van de daad

Na de dood van Achilles aasden Odysseus en Ajax beiden op de wapens van Achilles. Want zijn wapens waren een eerbewijs voor de beste aanvoerder van de Grieken.

Odysseus was de slimste van de Grieken, maar Ajax was de moedigste en de grootste, (groot) als een toren. De aanvoerders belegden daarom een vergadering over de wapens. Als eerste van hen sprak Ajax als volgt:

‘In welk opzicht verschillen wij het meest, Odysseus? Ik ben sterker in daden, jij bent beter in woorden; want ik ben niet in staat het woord te voeren zoals jij, jij blinkt niet uit in de strijd zoals ik. Ik weer de vijanden af en red zo de Griekse mannen. Maar jij, Odysseus, ontvluchtte in de strijd altijd Hektor. Wie is er dus moediger en sterker dan ik? Wie is laffer en slechter dan jij, Odysseus? Let dus, Grieken, niet op de woorden maar op de daden; want wat is beter voor de oorlog: de daden of de woorden? Wat beslist de oorlog, Grieken: de daden of de woorden?’

13B Odysseus, een man van het woord

Als tweede voerde Odysseus in de vergadering het woord.

‘Jij, Ajax, sprak over daden en woorden, en je sprak over moed en lafheid! Ajax is inderdaad sterker en groter dan ik; maar, mannen, is Ajax daarom ook de beste van alle Grieken? Bij Zeus, nee! Ik strijd niet als een zeer wild dier, zoals Ajax. Maar vinden jullie mij daarom laffer dan Ajax, mannen? Nee, want door mijn slimheid ben ik meer in staat om de Grieken te redden dan Ajax; want ik bespionneerde de situatie in Troje, en daardoor kennen we nu de plannen van de vijanden. Jij, Ajax, helpt door je zeer moedige daden de Grieken, ik echter door mijn slimheid en mijn listen. Wie van ons beiden is dus beter als het op de oorlog aankomt? Oordeel, mannen aanvoerders: brengen we de vijand meer schade toe door dapperheid of door slimheid?’

De meesten van de aanvoerders waren van mening dat Odysseus het best gesproken had; daarom kenden ze hem de wapens toe. Ajax spron op en zei: ‘Jullie begaan een zeer groot onrecht, mannen! Nu beschouw ik jullie allen als vijanden, niet meer als vrienden.’ Vervolgens verliet hij in zeer grote woede de vergadering.

13C Ajax’ laatste daad

Ajax, de sterkste van alle Grieken, zat in zijn tent en weende zeer; want een zeer grote schande was over hem gekomen, omdat hij de schapen in plaats van de vijanden had gedood. Waarom heb ik de schapen gedood, en niet alle aanvoerders. Ik was de wapens waardig; ik ben niet minder dan die Odysseus!
Tekmessa, de meest geliefde slavin van Ajax, ging naar de tent en keek naar de man. Zij sprak het volgende: ‘Ajax, wat doe je, waarom huil je eigenlijk? Zo doe je jezelf alleen maar meer verdriet!’ Maar Ajax weende en zei niets. Plotseling pakt de held zijn zwaard en zet die vast in de grond. Tekmessa schreeuwde het uit: Doe (jezelf) niets iets slechts (aan), Ajax! Jij bent voor mij de liefste en de beste. Doe dat daarom niet; want je bent niet goed bij je verstand, jij.’ De slavin snelde toe, maar ze is al te laat. Want Ajax werpt zich in het zwaard. Zo sterft de grote held, de beste na Achilles, sterker dan alle andere Grieken.

Volgende
Terug