Go to content Go to navigation Go to search

8 Etrusken in Rome · 6075 dagen geleden by Ad van den Ende

8A Servius Tullius

De Romeinen hielden heel veel van Lucius Tarquinius
Zijn vrouw Tanaquil heeft hem zo geprezen:
‘De Romeinen eren je, omdat je altijd alle vijanden hebt overwonnen.
De Latijnen en Sabijnen waren vroeger gewoon om met de Romeinen oorlog te voeren.
Nu leven ze echter in vrede, dankzij jou.

In die tijd woonde een kleine jongen, Servius Tullius, in het paleis.
Hij was van heel hoge afkomst. Zijn vader
was eens koning van Corniculum en voerde oorlog met de Romeinen.
De Romeinen hebben hem echter gedood. Daarom
woonde de jongen bij de Romeinse koning en koningin.
Op zekere dag sliep de jongen rustig in de slaapkamer.
Nadat de voedster binnen was gekomen begon hij verschrikt te roepen.
Zijn geroep heeft allen gewekt. De koning en de koningin
haastten zich naar de slaapkamer. Wat zagen ze daar?

8B Een wonderkind

In de slaapkamer zagen ze een groot wonder.
De jongen sliep rustig toen er boven zijn hoofd veel vlammen verschenen.
Toen de slaven toesnelden en water aandroegen hield de koningin hen tegen.
Ze verbood allen de jongen wakker te maken.
Plotseling werd de jongen wakker en verdwenen de vlammen.
De koningin begreep dat dit een wonder was en nam haar man apart.
‘Zag je’, zei ze, ‘de jongen? Zijn hoofd brandde.
Je was bang voor de vlammen. Waarom was je bang?
Je hebt een groot wonder gezien! De vlammen duiden op
zeer grote roem. Het is een bijzonder kind. Wij moeten hem
als onze zoon opvoeden.’ Vervolgens heeft de koning al het personeel
bij elkaar geroepen en gezegd:
‘Het hoofd van de jongen brandde, zoals jullie zelf hebben gezien.
Maar de jongen is ongedeerd.
Dat is een wonder: de goden geven hem onsterfelijke roem.’

8C De sibyllijnse boeken

Een onbekende vrouw kwam bij de koning en bracht hem negen boeken.
Zij zei: ‘Kijk, ik heb negen boeken, die ik bereid ben te verkopen:
het zijn goddelijke orakels. Toen de koning naar de prijs informeerde, vroeg de vrouw een te grote en enorme prijs. De koning lachte, omdat hij dacht dat de vrouw gek was. Vervolgens zette de vrouw een vuurpot in het midden en legde drie boeken in het vuur. Toen vroeg ze de koning: ‘Wilt u nu de overige boeken kopen? Ik vraag dezelfde prijs.’ Maar de koning lachte haar nog veel harder uit. Meteen verbrandde de vrouw drie andere boeken en zei weer rustig: ‘Koning, u kunt de overige boeken kopen voor dezelfde prijs.’ De koning begreep eindelijk de bijzondere aard van de boeken en kocht de drie overgebleven boeken. De vrouw is daarna nooit (meer) gezien.

Terug