Go to content Go to navigation Go to search

Germaanse zeden · 5284 dagen geleden by Ad van den Ende

XVIII.
Quamquam
En toch (niettegenstaande diepe decolleté’s)
severa illic matrimonia,
zijn de huwelijkszeden daar streng
nec ullam morum partem magis laudaveris.
en geen enkel aspect van (hun) zeden zou je meer loven.

nam prope soli barbarorum
Want bijna als enigen van de barbaren
singulis uxoribus contenti sunt,
zijn ze met één enkele vrouw tevreden
exceptis admodum paucis,
uitgezonderd zeer weinigen
qui non libidine sed ob nobilitatem
die niet uit wellust maar vanwege hun hoge afkomst
plurimis nuptiis ambiuntur.
(door ouders van huwbare meisjes)
met meerdere huwelijken worden aangezocht.

Dotem non uxor marito,
Een huwelijksgift geeft niet de vrouw aan de man
sed uxori maritus offert.
maar de man aan de vrouw.

intersunt parentes et propinqui
Aanwezig zijn ouders en verwanten
ac munera probant,
en ze keuren de geschenken,
munera non ad delicias
geschenken die niet voor de genoegens
muliebres quaesita
van de vrouw zijn uitgezocht,
nec quibus nova nupta comatur,
noch waarmee de jonggehuwde zich siert,
sed boves et frenatum equum
maar runderen en een geteugeld paard
et scutum cum framea gladioque.
en een schild met een speer en een zwaard.

in haec munera uxor accipitur,
In ruil voor deze geschenken wordt de vrouw aanvaard,
atque in vicem ipsa
en op haar beurt brengt ze zelf
armorum aliquid viro affert:
iets van wapens aan voor de man:
hoc maximum vinculum,
Dit zien ze als de grootste band,
haec arcana sacra,
als heilige ritus,
hos coniugales deos arbitrantur.
als huwelijksgoden.

ne se mulier
Opdat de vrouw niet denkt dat ze
extra virtutum cogitationes
buiten de gedachtewereld van dappere daden
extraque bellorum casus putet,
en buiten de wederwaardigheden van de oorlog (staat)
ipsis incipientis matrimonii auspiciis
wordt ze door de ceremonies van het beginnende huwelijk
admonetur venire se laborum
er aan herinnerd dat ze komt als gezellin
laborum periculorumque sociam,
(in een leven van) hard werken en gevaren,
idem in pace, idem in proelio
dat zij hetzelfde in vredestijd als in de strijd
passuram ausuramque:
zal verduren en durven:
hoc iuncti boves,
hierop (wijzen) de ingespannen ossen,
hoc paratus equus,
hierop (wijst) het geteugelde paard,
hoc data arma denuntiant.
hierop wijzen de gegeven wapens.

(Ze wordt er aan herinnerd dat)
sic vivendum,
er zo geleefd moet worden,
sic pariendum:
er zo (kinderen) gebaard moeten worden
accipere se
dat ze (die symbolen) ontvangt
quae liberis inviolata
opdat ze die aan haar zoons ongeschonden
ac digna reddat,
en gaaf doorgeeft,
quae nurus accipiant
opdat haar schoondochters die ontvangen
rursusque ad nepotes referantur.
en op hun beurt aan haar kleinkinderen doorgeven.

Terug