Go to content Go to navigation Go to search

II. Van Vreeland naar Oud-Zuylen · 3669 dagen geleden by Ad van den Ende

Steek in Vreeland de Vecht over en ga dan meteen rechtsaf. Vervolg de weg
langs de oostzijde van de Vecht. Blijf tot Maarssen zo dicht mogelijk bij de Vecht.

Slotzicht (Boslaan 2-9)

De buitenplaats bestaat uit diverse rijksmonumenten waaronder het 18e-eeuwse hoofdgebouw, een tuinhuis, koetsierswoning, botenhuis, toegangshek en een historische tuin- en parkaanleg.

Terra Nova (Oud Over)

1 april-15 oktober eerste weekend van de maand te bezichtigen

Bijdorp

Bijdorp is een van de best bewaard gebleven kleinere buitenplaatsen.
Het hoofdgebouw dateert van omstreeks 1700.
Aan de achterkant is in de jaren 1983-1987 een Franse tuin aangelegd.

Vechtlust (straatzijde)

Mijndense sluis

De Mijndense sluis is een schutsluis die een verbinding vormt tussen de rivier de Vecht en de Loosdrechtse Plassen via de Westelijke Drecht.
De eerste aanleg van een sluis op deze lokatie dateert uit de 17e eeuw. In die tijd vond in het Loosdrechtse veengebied turfwinning plaats. Met de komst van de sluis ontstond een (nieuwe) verbinding op de Vecht om turf naar afnemers te transporteren.

Nieuwersluis

Rupelmonde

De buitenplaats is vernoemd naar de Belgische plaats Rupelmonde. Rond 1750 is het hoofdgebouw vergroot, aan de Vechtzijde kwam daarin een zaal gedeeltelijk in een forse uitbouw te liggen. Later volgden nog andere aanpassingen.

Sterreschans

Sterreschans werd rond 1672 gebouwd als een stervormig verdedigingswerk, gericht tegen de aanval van de Fransen.
De buitenplaats van nu is rond 1688 ontstaan. Vandaag de dag is het gewaardeerd als rijksmonument. In 1997 is een theekoepel van Sterreschans herbouwd.

Over Holland

Weeresteyn

Vechtzigt (Oud-Aa 32-34)

Dit landhuis stamt uit de 17e eeuw.

Groene Vecht

Dit landhuis werd in 1668 gebouwd.
Tot de buitenplaats behoren onder meer het landhuis met tuin- en parkaanleg, een tuinmanswoning, boerderij met zomerhuis, en diverse toegangshekken en bruggen.
In het Rampjaar (1672) ontkwam Groenevecht aan verwoesting omdat Franse troepen er waren ingekwartierd.

Queekhoven

De oudste verschijning van Queekhoven dateert van voor het Rampjaar (1672). Dat jaar brachten Franse troepen verwoestingen aan, waarop nog die eeuw de voorgevel van het hoofdgebouw werd vervangen. Nadien is het hoofdgebouw meermaals verbouwd.
Om het hoofdgebouw ligt een bijbehorend park. Tevens bevindt zich er een tuingedeelte waarin gekweekt wordt; de huisnaam is eraan ontleend. Diverse kassen, een tuinmanswoning en een slangenmuur (meandermuur) zijn er bijzonderheden van.

Vegt en Hoff

Dit landhuis werd in 1873 gebouwd. Op deze plaats heeft een voorganger gestaan, die voor het eerst in 1718 genoemd wordt.

Weltevreden

Vroeglust (Heerensraat 58, Breukelen)
Dit huis stamt uit 1748.

Breukelen (brug)

Kasteel Gunterstein

Het oorspronkelijke kasteel werd rond 1300 gebouwd door Ghisebrecht Gunter, bijgenaamd Grote Ghise. Zijn zoon Ghisebrecht Gunter jr. droeg het kasteel, tot dan vrij bezit, rond 1343 op aan de Graaf van Holland en ontving het terug in leen; om die reden werd hij in 1344 uit de Raad van Utrecht gezet. Hij sneuvelde met zijn zoon Ghisebrecht voor Gent tijdens een veldtocht in Vlaanderen in 1381.
In 1511 werd het kasteel overrompeld en gesloopt door de Utrechtenaren.
In 1518 werd het tweede Gunterstein gebouwd. Op 23 mei 1539 erkenden de Staten van Utrecht Gunterstein als ridderhofstad.
Toen Naarden op 12 september 1673 door de Staatse troepen was veroverd, staken de Fransen Gunterstein in brand en lieten de slottoren in de lucht vliegen. Op 16 en 17 september volgde de verwoesting van Nijenrode en trok de vijand weg. Van Gunterstein bleef een ruïne over.

In 1680 werd de ruïne verkocht aan Magdalena Poulle. Zij liet het Huis weer opbouwen zoals het er nu nog staat en de Buitenplaats aanleggen.

Boom en Bosch

Engel de Ruyter, zoon van Michel de Ruyter, liet de buitenplaats omstreeks 1675 bouwen. Tot de meer recente verbouwingen behoort de herbouw rond 1983 van de twee zijvleugels aan het hoofdgebouw.

Kasteel Oudaen

Oudaan (Oudaen, Oud Aa) is een voormalige ridderhofstad.
Het is waarschijnlijk tegen het eind van de dertiende eeuw gesticht. Het is gebouwd tegenover de plaats waar de Aa oorspronkelijk uit de Vecht ontsprong.
In de 17e eeuw werd het kasteel grondig verbouwd, en in het Rampjaar 1672-1673 ontkwam het aan verwoesting door de Fransen die Utrecht en omgeving bezet hadden: de bewoners waren katholiek.

Cromwijck (Zandpad 42)
Het grondgebied kwam rond 1600 in bezit van Jan Jacobsz Huydecoper. In 1637 liet hij er een buitenplaats verrijzen die zijn naam dankt aan de meander in de rivier.
In het Rampjaar (1672) werd de buitenplaats compleet verwoest. Lukas Rotgans liet deze daarop binnen enkele jaren herbouwen.
Het ijzeren hekwerk van de buitenplaats is in de de eerste helft van de 20e eeuw verloren gegaan. Op de hekpilasters bevinden zich nog vazen die uit circa 1750 dateren.

Gansenhoef (Zandpad 29)
Het hoofdgebouw van de buitenplaats is rond 1655 gebouwd in sobere Hollands classicistische stijl naar ontwerp van de architect Philips Vingboons. Het bijbehorende park dateert deels uit omstreeks 1870. Eveneens monumentaal is de theekoepel langs de rivier.

Otterspoor
Oorspronkelijk in 1643 als boerenhofstede gebouwd werd het huis tussen 1654 en 1719 tot een buitenplaats verbouwd. Otterspoor was omringd door water. Twee bruggen waren aanwezig voor de toegang, waarbij er hekken waren met vazen op de hekpilasters. Omstreeks 1870 werd Otterspoor afgebroken, waarna op dezelfde plaats een eenvoudig landhuis werd gebouwd. Het hek is bewaard gebleven.

Huis ten Bosch
De Amsterdamse koopman Pieter Belten liet rond 1627, vermoedelijk door Jacob van Campen, een Hollands classicistisch vormgegeven buitenhuis bouwen in Maarssen. Voor die tijd unieke elementen die Huis ten Bosch meekreeg zijn een spouwmuur en een façade met een fronton en vier Ionische pilasters. Naast het huis kwam een koetshuis dat vandaag de dag nog aanwezig is.

Vechtestein
Het hoofdgebouw lag in de 18e eeuw dicht op de rivier met het jaagpad (Zandweg) erlangs. In de 19e eeuw is Vechtenstein gesloopt. Het huidige hoofdgebouw dateert uit 1936.
Een 18e-eeuws tuinhuis is nog aanwezig op de buitenplaats. Een parkontwerp van Jan David Zocher kwam rond 1828 tot stand. Het park kent vandaag de dag gedeeltelijk openbare toegang.

2 molens
Rechts zien we een wipwatermolen, links
een watermolen van het type bovenkruier.

Diependaalsedijk 33

Een langhuisboerderij.

Slot Zuylen

In de 13e eeuw werd door de Heer van Suilen en Anholt een donjon gebouwd. Van deze woontoren is niet veel bekend.
In de 14e eeuw werd de donjon uitgebreid met een zaalhuis. In 1422 erfde Frank van Borssele het kasteel. Het kasteel werd in datzelfde jaar met de grond gelijk gemaakt tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten door de Utrechtse Hoeken.
Pas in 1510 werd begonnen met de herbouw van Slot Zuylen.
In 1752 is het slot voor het laatst ingrijpend verbouwd.
Een van de bekendste bewoners van het slot was Belle van Zuylen (1740-1805), een van de eerste geëmancipeerde vrouwen van Nederland.

Slangemuur
Een slangemuur is een fruitmuur, gebouwd met een slingerende lijn, die overal even dik is. Door de slingerende vorm wordt een stabiele muur verkregen zonder dat er steunberen gemetseld behoeven te worden. De bochten vormen beschutte plaatsen, waarin windgevoelige planten of struiken, bijvoorbeeld leiboompjes, gepoot kunnen worden. Indien de slangenmuur op het zuiden is geplaatst is het mogelijk in een microklimaat (sub)tropische struiken te planten zoals vijgen. Uiteraard is hij dan ook zeer geschikt voor druiven.

Swaenenvecht

Dat is het gebouw met de trapgevel. In de geveltop van het pand is een gevelsteen te zien met daarop twee vechtende zwanen, als grappige verwijzing naar de huisnaam. Het pand bestaat uit aparte delen die in verschillende tijden zijn gebouwd. De voorgevel bestaat uit een linkerdeel dat een trapgevel heeft uit de renaissance periode, die is versierd met bollen en dekplaten. Rechts heeft het gebouw een lijstgevel uit de 19e eeuw, die grijsgepleisterd is.

Zuylenburg

Dat ligt links van Swaenenvecht. Uit een prent uit 1719 blijkt dat er toen al een groot huis op deze plaats stond, maar kleiner dan het huidige. Het huidige pand is gebouwd door Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken.

Klein Zuylenburg
Wanneer je de brug op loopt ligt dit meteen rechts van je.
Ga de brug over en vervolg je weg naar rechts.

Volgende
Terug

reageer