Go to content Go to navigation Go to search

1.1 De ontvoering van Io · 5695 dagen geleden by Ad van den Ende

Herodotus zet het doel van zijn werk uiteen

Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε,
Van Herodotus uit Halicarnassus (is) dit de uiteenzetting van het onderzoek,
ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται,
(ingesteld) opdat noch de verrichtingen van mensen door de tijd in vergetelheid raken,
μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά,
noch de grootse en bewonderenswaardige daden,
τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα,
zowel door Grieken als door barbaren verricht,
ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα
roemloos zouden worden, en naast andere zaken
καὶ δι᾽ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.
ook door welke oorzaak zij in oorlog raakten met elkaar.

Oude veten tussen Azië en Europa

1.1 De Phoeniciërs ontvoeren Io.

Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασί γενέσθαι
De onderzoekers van de Perzen zeggen dat Phoeniciërs schuldig waren
τῆς διαφορῆς. τούτους γὰρ
aan het conflict. Dat dezen namelijk
ἀπό τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης ἀπικομένους
vanuit het gebied der zogenaamde Rode Zee gekomen
ἐπὶ τήνδε τὴν θάλασσαν, καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν χῶρον
naar deze zee, en zich gevestigd hebbend in die streek
τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίῃσι μακρῇσι ἐπιθέσθαι,
die zij ook nu nog bewonen, terstond grote tochten overzee ondernomen hebben,
ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ Ἀσσύρια
(en) vervoerend vrachten, Egyptische én Assyrische,
τῇ τε ἄλλῃ ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ καὶ ἐς Ἄργος.
ergens anders aangekomen zijn en ook in Argos.

τὸ δὲ Ἄργος τοῦτον τὸν χρόνον προεῖχε
Argos had in die tijd een leidende positie
ἅπασι τῶν ἐν τῇ νῦν Ἑλλάδι καλεομένῃ χωρῇ.
onder alle (steden) in het nu Hellas genoemde gebied.
ἀπικομένους δὲ τούς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ Ἄργος
De Phoeniciërs, aangekomen in Argos,
τοῦτο διατίθεσθαι τὸν φόρτον.
stalden hun lading uit.

πέμπτῃ δὲ ἢ ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπ᾽ ἧς ἀπίκοντο,
Op de vijfde of zesde dag nadat zij aangekomen waren,
ἐξεμπολημένων σφι σχεδόν πάντων,
toen reeds bijna al hun waren uitverkocht waren,
ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε πολλάς
kwamen er naar de zee(kust) vele andere vrouwen
καὶ δὴ καὶ τοῦ βασιλέος θυγατέρα· τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι,
en ook de dochter van de koning; haar naam was
κατὰ τὠυτὸ τὸ καὶ Ἕλληνές λέγουσι, Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου·
(en dat zeggen ook de Grieken) Io, de (dochter) van Inachus.

ταύτας στάσας κατά πρύμνην τῆς νεὸς
Zij gingen staan ij de achtersteven van het schip
ὠνέεσθαι τῶν φορτίων τῶν σφι ἦν θυμός μάλιστα·
en kochten van de lading datgene wat hun het meest aantrekkelijk was;
καὶ τοὺς Φοίνικας διακελευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπ᾽ αὐτάς.
En de Phoeniciërs, elkaar een teken gevend, stormden op hen af.
τὰς μὲν δὴ πλεῦνας τῶν γυναικῶν ἀποφυγεῖν,
De meeste van de vrouwen vluchtten weg,
τὴν δὲ Ἰοῦν σὺν ἄλλῃσι ἁρπασθῆναι.
maar Io en andere vrouwen werden geroofd.
ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴχεσθαι ἀποπλέοντας ἐπ᾽ Αἰγύπτου.
(De Phoeniciërs) wierpen hen in het schip en voeren weg in de richting van Egypte.

Terug

reageer