Go to content Go to navigation Go to search

Oefentekst les 6 · 5470 dagen geleden by Ad van den Ende

Oefentekst les 6

Здесь идëт урок. Мы изучаем русский язык.
Hier wordt les gegeven. Wij studeren de Russische taal.
Мы читаем, пишем и роворим по-русски.
We lezen, schrijven en spreken Russisch.
Наш учитель спрашиваеть слова.
Onze leraar vraagt woorden.
Вим Янсен отвечаеть хорошо.
Wim Jansen antwoordt goed.
Мы все отвечаем хорошо.
Wij allen antwoorden goed.

Потом учитель обьясняеть правило.
Daarna legt de leraar regels uit.
Он роворит медленно и громко.
Hij praat langzaam en luid.
Все студенты сидять тихо и слушают.
Alle studenten zitten stil te luisteren.
я уже хорошо понимаю по-русски.
Ik versta al goed Russisch.
Мой товарищи тоже хорошо понимают по-русски.
Mijn vrienden verstaan ook goed Russisch.

-Господин Бос, пожалийста, читайте текст, – роворит учитель.
‘Meneer Bos, alstublieft, lees de tekst.’ zegt de leraar.
Бос читает быстро, ио очень тихо.
Bos leest vlug, maar heel zacht.
Учитель роворит:
De leraar zegt:
-Читайте, пожалийста, громко и не так быстро.
‘Lees, alstublieft, luid en niet zo vlug.’
-Извините, – роворит Бос.
‘Neemt u me niet kwalijk.’ zegt Bos.
Наш товарищ читает опать.
Onze vriend leest opnieuw.
Теперь он читает громко и медленно.
Nu leest hij luid en langzaam.
Потом читаю я.
Daarna lees ik.
-Молодец, – роворит учитель.
‘Goed zo.’ zegt de leraar
Вы все делаете успехи. Теперь пишите диктант.
‘Jullie allen maken goede vorderingen. Schrijf nu een dictee.’

Мы сидим и пишем диктант.
Wij (gaan) zitten en schrijven het dictee.
Учитель роворит, а мы все спушаем и пишем.
De leraar spreekt, en wij allen luisteren en schrijven.

Потом учитель роворит:
Daarna zegt de leraar:
-Теперь идите домой. Делайте уроки.
‘Gaat nu naar huis. Maak je huiswerk.
Хогошо учите слова. До свиданйа.
Leer de woorden goed. Tot ziens.’

Terug

reageer