Go to content Go to navigation Go to search

Les 8 De thuisreis · 6200 dagen geleden by Ad van den Ende

8A Theseus en Ariadne op Naxos

Zo krijgen, door de dood van de Minotaurus, Theseus en de kinderen hun vrijheid. Aanstonds vlucht Theseus met de kinderen weg uit Kreta. Ook Ariadne neemt deel aan de vlucht.

Eerst varen ze naar het eiland Naxos. Naxos is een heiligdom van de god Dionysos. ’s Nachts gaan ze van het schip af en slapen ze op het strand van de zee. Want ze zijn heel moe als gevolg van de gevaren.

Daar merkt de god van de wijn Ariadne op. Aanstonds zegt hij bij zichzelf: ‘Bij de goden, dát meisje wil ik hebben. Ik zal haar daarom aanstonds wegvoeren en huwen. Zo mooi vind ik het meisje!’ Dus ontvoert hij Ariadne en brengt hij haar weg van Naxos. Zo is hij verantwoordelijk voor een groot verdriet.

8B Dionysos en Ariadne

’s Morgens vroeg wekt de zon Theseus uit zijn slaap. Theseus kijkt om zich heen, maar hij ziet Ariadne niet. Op de kinderen na is het strand zonder mensen. Nu roept Theseus Ariadne, en nog eens roept hij haar.

Tenslotte hoort hij een stem. De stem is echter niet van Ariadne, maar van de god. Want Dionysos zegt: ‘Niet een mens bemint Ariadne nu, maar een god! Ariadne is nu niet de echtgenote van een mens, maar van een god; want niet jij trouwt nu met Ariadne, maar ik!’

Nu is Theseus vervuld van een groot verdriet; want hij verlangt erg naar de mooie Ariadne.

Tenslotte wekt hij de kinderen uit hun slaap. En met de kinderen, maar zonder zijn geliefde Ariadne vaart hij weg van het eiland naar Athene.

8C Het einde van Aigeus

Aigeus, de heerser van Athene, gaat dagelijks naar de hoge kust van Attika en kijkt uit over de zee; want hij mist zijn zoon en de andere kinderen heel erg.

Na lange tijd merkt hij het schip op, maar in plaats van vreugde maakt een grote angst zich van de heerser meester. Want het schip is zonder witte zeilen; zwart zijn de zeilen van het schip!

Nu weent Aigeus zeer en hij jammert: ‘Wat vreselijk, de Minotaurus heeft mijn zoon gedood! Nu zal ik ook mijzelf beroven van het leven!’

Daarna werpt ij zich van de hoge kust; hij valt in zee en zo sterft hij.

Wat is nu de oorzaak van dit vreselijke ongeluk? Het verdriet vanwege Ariadne is de oorzaak. Want door zijn verdriet denkt Theseus helemaal niet aan de zeilen. Zo is hij zonder het te willen de oorzaak van de dood van Aigeus.

Volgende
Terug