Go to content Go to navigation Go to search

Top level categories

Three levels of categories, with articles at level 2 and 3

All articles, two levels of categories

All Articles, without categories

De verdanste bruid

De Atheners beloven de Milesiërs te helpen.

Sparta haalt bakzeil

Een meisje komt tussenbeide

Medea doodt haar zoons

Medea doodt de bruid en haar vader.

Gesprek met Jason

Argeus biedt gastvrijheid.

Medea zint op wraak

Medea voelt zich verlaten

Vreemdelingen en vrouwen hebben het moeilijk

Medea

Begin van de Medea

Een maaltijd met en zonder vrouwen

Een handig meisje

Morisot en Renoir

Caillebotte en Cassatt

REALISME

Constable en Bonheur

Daubigny en Courbet

Corot en Daumier

Millet (1814 - 1875)

Vincent van Gogh in Den Haag en Drenthe

Vincent van Gogh in Nuenen en Antwerpen

ROMANTIEK

Delacroix

Canaletto en Friedrich

Tiepolo en Goya

BAROK

Rubens en Caravaggio

Poussin en Velàzquez

Frans Hals 1582/83 - 1666

Claude Lorrain en Van Ruisdael

Rembrandt en Vermeer

HET MANIËRISME

Bronzino en Tintoretto

El Greco 1541 - 1614

DE NOORDELIJKE RENAISSANCE

Bosch en Bruegel

Holbein en Dürer

Hoofdstuk 7 De Tchabal Mbabo

DE ITALIAANSE RENAISSANCE

Andrea Mantegna en Sandro Botticelli

Giovanni Bellini en Leonardo da Vinci

Michelangelo

Titiiaan en Rafaël

Rosso Fiorentino en Jacopo Pontormo

OVERZICHT

GOTIEK IN ITALIË

Cimabue en Giotto

Pietro Cavallini, Duccio di Buoninsegna

Simone Martini, Pietro Lorenzetti

Ambrogio Lorenzetti. Altichiero

Gentile da Fabriano, Masolino da Panicale

VLAAMSE PRIMITIEVEN

Broederlam, Campin, Van Eyck

Memling en Van der Weyden

Bouts en Van der Goes

DE OUDHEID

Byzantijnse kunst

Griekse schilderkunst

Egyptische schilderkunst

rotsschilderkunst

OVERZICHT

De gebroeders Van Limburg (ca 1380 – 1416)

Een misleidende idylle

De Lage Landen

Italië

DE ZESTIENDE EEUW

Lucas van Leyden

Hendrick Goltzius (1558-1617).

Prenten en tekeningen 1575-1585

De invloed van Spranger

Op reis naar Italië

Voor en na de Italië-reis

Landschappen en natuurstudies

Italië: Florence en Rome

Venetië, Parma en Duitsland

Italië en Frankrijk

De Zuidelijke Nederlanden

De Gouden Eeuw; tekeningen en prenten

Het nieuwe landschap (1600 – 1630)

Het uiterlijk van de dingen 1600 – 1650

Experimenten van Segers (1620 – 1630)

Rembrandt 1606 - 1669

Verlokkingen van Italië 1620 – 1680

Stad en land 1630 – 1680

De genres leven voort.

DE ACHTTIENDE EEUW

Frankrijk

Venetië en Spanje

DE NEGENTIENDE EEUW

Frankrijk

Vincent van Gogh

Etten en Den Haag

Drenthe en Nuenen

Antwerpen en Parijs

Arles

St.Rémy en Auvers-sur-Oise

DE TWINTIGSTE EEUW

Masereel: de wereld in

Het ontluiken van de houtgravure

Masereel: zijn jeugd

Jeugdherinneringen

Romans in beelden

De evolutie van Masereel

Frankrijk

De Lage Landen in de zestiende eeuw

*Latijn lezen*

Lucas van Leyden

De twintigste eeuw

Koning Oedipus (Sophocles)

Afrekening en hereniging

De schietwedstrijd

Odysseus ontmoet Telemachos

Aankomst op Ithaca

De runderen van de Zonnegod

De Sirenen

Aeneïs boek 1 hoofdstuk 1 Aanhef en "De zeereis van Sint Brendaan I - XI"

De schepping

De vijftiende eeuw

De regering van Amasis

Apriès fighting against Amasis

e-mail adres

Herodotus

SCIENCE IN THE MIDDLE AGES

Mei, een gedicht van Herman Gorter

The death of John the Baptist

Jesus' youth

Trust in God

2. Mark 1-4

1. The Gospels, fiction or non-fiction?

His Drawings

De bekering van Saulus

*De Goede Week* (Matteüs 26, 1-12)

Cantilevers in Utrecht along the Oude Gracht

Cantilevers along the Oude Gracht, even numbers

Cantilevers in Utrecht along the Oude Gracht (odd numbers)

Before he painted

De Storm; De overspelige vrouw; Jezus voorspelt zijn lijden en dood.

Jezus vertoont zich bij het Meer van Tiberias.

Na de kruisiging

Paris (March 1886– February 1888)

The Battle

Preparation of the Battle

Arrival in England

Preparation of the Campaign

Duke Harold comes to the palace of duke William

Harold on the way to Wiliam

The Bayeux Tapestry

Vincent in Antwerp Winter 1885 - 1886

A Theory of Colour

Nuenen: The Potato Eaters

Nuenen: the weavers

The Hague and Drenthe 1881 – 1883

Vincent's Letters and Paintings

Sources

Teiresias and Kadmus

Beginning of The Bacchae

Jezus en de Farizeeën

Inleiding

Een Koninkrijk van oordeel en liefde

Herodotus I, 107-122 The youth of Cyrus

Greek introduction

History of East and West

Greek historical thought

The sea!

Διόνυσος

Greek civilization and character

Morale

The proselyte

Saint-Rémy-de-Provence 1889 – 1890

Arles

Antwerp and Paris

III. Van Oud-Zuylen naar Breukelen

II. Van Vreeland naar Oud-Zuylen

Landhuizen langs de Vecht

Nuenen (1883–1886)

Drenthe

The Hague (december 1881 – september 18830)

Etten (April – December 1881)

Ramsgate, Amsterdam, The Borinage

Literature and sources

Youth

Etten, april-december 1881

In de Borinage

Zijn jeugd

Achtergrond

Zijn leven en zijn werk

Reading Greek / Geschiedenis en kunst

The ring of Polycrates

How Deïokes became king

*Beeldhouwkunst*

De barmhartige Samaritaan Lucas 10, 30-37

Jezus' prediking

Diversen

Verhalen en gedichten

*Geschiedenis*

Griekse kunst

*Grieks lezen*

Reading Greek

Crœsus and Cyrus

Croesus and Atys

The conversion of Saul

Jesus appears to seven disciples.

The Burial of Jesus

The walk to Emmaus

Jacob and his Family go to Egypt.

Joseph tells his Brothers who he is.

The missing cup

Joseph’s Brothers return to Egypt with Benjamin.

Joseph’s brothers return to Canaan.

Joseph’s brothers go to Egypt to buy Corn.

Joseph interprets Pharao's Dreams

Joseph interprets the Prisoners' Dreams

The Woman caught in Adultary

The Death of John the Baptist

Jesus is crucified

The arrest of Jesus

The lost Son

The birth of Jesus

The New Testament

The angel Gabriel visits Mary.

Joseph and Potiphar´s Wife

Joseph sold as a slave

The beginning of the Odyssey

Athene visits Telemachus.

Frans Hals' groepsportretten

Van genreschilderij naar portret

Vlucht uit Antwerpen

De Utrechtse Caravaggisten

De Nederlandse Maniëristen

Overzicht van de Gouen Eeuw

Bronnen

Na de scheiding van Noord en Zuid (1565 - 1600)

De Noordelijke renaissance (1515 - 1565)

Links naar het werk van andere kunstenaars

Nederlandse kunstenaars in de late middeleeuwen 1400 - 1515

De introductie van het landschap

Leiden 1489/1494 - Leiden 1533

Links naar tekeningen en prenten van Albrecht Dürer

Bronnen

Lucas van Leyden 1494 - 1533

Lucas van Leyden 1489/1494 - 1533

3. Portretgravures en –tekeningen 1578 – 1590

I. Zelfportretten

Literatuur

De Gouden Eeuw in tekeningen en prenten

Science in Islam

Natural Science and Christianity

ASTRONOMY IN ALEXANDRIA

Hero of Alexandria and Diophantus

Archimedes

Eudoxus

Anaxagοras

Stoicism and Neo-Platonism

Aristotelianism

Platonism

Pre-socratic Philosophy

The Prehistory

Sources

The Beginning of Science

God´s call to Abram

The assembly of the Gods

Stuur de vrijers weg!

Het Oude Testament

Naar Sambolabbo

Van Mayo Darlé naar Banyo

Solon and Croesus

Herodotus' Histories

Arion saved by a dolphin

Begin van de Medea

God’s Covenant with Noah

The End of the Flood

The Flood

Noah

Cain and Abel

The Tower of Babylon

Het lege graf

Jezus voor de Hoge Raad en voor Pilatus

In de Hof van Olijven

Het Laatste Avondmaal

Het offer van de weduwe en het verraad van Judas

De intocht in Jeruzalem

Jezus met olie gebalsemd

Laatste avondmaal en gevangenneming

Bekering van Saulus

Jezus in de zaal van het Laatste Avondmaal

De Emmaüsgangers Lucas 24,13-32

De twaalfjarige Jezus Lucas 2, 41-50

Mentes spreekt Telemachus moed in.

Athene en Telemachus

Abraham wordt op de proef gesteld.

De roeping van Abram Genesis 12, 1-9

De ark van Noach (Genesis 6.5 – 8.22)

Book I Κλειὼ

Herodotus

De terugkeer (Samenvatting)

De elementen van Euclides

Bezoek aan een tinmijn

Geveld door malaria

God pronounces Judgement

Human disobedience

The Garden of Eden

De tocht van de tienduizend

Grieks lezen met plezier

Thalatta! De zee!

Samson en Dalila

Samson ontzet de stadspoort

Samson doodt een leeuw

Een groot feest

De zee!

Een sterke vesting

De Grieken doen een schijnaanval

De toren van Babel

De zondvloed

In the Beginning

Kaïn en Abel

De zondeval

Het paradijsverhaal

De zee!

Nieuwe officieren (samenvatting)

Gevechten met Tissafernes

Oorlog met de Perzen

Xenofons voorstel

Na de moord op de generaals

Klearchos wordt gedood.

Klearchos wordt gevangen genomen

De brug over de Tigris

Onderhandelingen

De dag na de veldslag

Een sterke vesting

Een pas

Geeuwhonger

Sneeuw

De Kentrieten

Verliezen

Na de veldslag (samenvatting)

De schepping

Marcus hoofdstuk 3

Hoofdstuk 2

Het Evangelie van Marcus, hoofdstuk1

Het Evangelie volgens Marcus

Jozef maakt zich bekend

Jozef verklaart de droom van de Farao

Jozef wordt verkocht

De Kardoechen

Anabasis boek 3

Anabasis boek 2

Straf voor de zondeval

De veldslag

Inleiding op: Odysseus bij de Faiaken

Odysseus bij de Faiaken

Ontvangst door Antinoös en Arete

Ongehoorzaamheid

Het Oude Testament

Adam en Eva (Genesis 2, 1-25)

I 7-13 Kandaules en Gyges

Het Evangelie van Marcus

Het tijdperk van de grote stenen (megalieten)

Leven en werk van André Chastel

Overzicht van 'Franse kunst'

Prehistorie: door de tijd-gewijde plaatsen

Jan van Eyck (ca 1390 – 1441)

Wederzijdse beïnvloeding van Italië en de Lage Landen (1400-1650)

De Vlaamse primitieven

Het dochtertje van Jaïrus (Marcus 5, 21-43; 6,1-6)

Het Griekse alfabet (1)

De kruisweg, kruisiging en begrafenis (Marcus, 15, 16-47;)

Judas' kus en Petrus' verloochening (Lucas 22, 47-62)

De verloren zoon (Lucas 15,11-32)

De overspelige vrouw (Johannes, 8,3-11)

Een menigte wordt gevoed; de storm op het meer (Mattheus 14, 15-33)

De ster in het oosten (Mattheus 2, 1-23)

De geboorte van Jezus (Lucas 2,4-21)

Het Nieuwe Testament; zijn de evangelies "vrome fictie"?

De boodchap van de engel Gabriël Lucas 1, 26-38

Abraham offert zijn zoon Izaäk (Genesis, 22,1-13)

Germaanse zeden

Te gast op een dansfeest

Ontmoeting met een antropoloog

Samson neemt wraak.

Samson verliest zijn kracht

Vergadering van de goden

Het begin van de Odyssee

Athene in de gedaante van Menthes naar Ithaca

The Old Testament

Samson en Dalila

De tien geboden

De vlucht naar Egypte

De drie wijzen

De geboorte van Jezus

De aankondiging aan Maria

Hoogtepunten uit het leven van Jezus

Deucalion en Pyrrha (I, r. 313 - 415)

Mercurius, Herse en Aglauros (fragment)

Verzet tegen Hannibals benoeming

Portret van Hannibal

Hannibal ad portas

Het begin van de tweede Punische oorlog

Het wordt weer dag

Nachtelijke paniek

De vlucht uit de stad

Angstaanjagende verschijnselen

De aardbeving begint.

De dood van Plinius Maior

In het huis van Pomponianus

Gotiek

Inleiding

Bronnen

Plinius

Plinius maior helpt bij de uitbarsting van de Vesuvius

Op weg naar Sonkalong

Sabongari

In Ntem

Afdaling naar de hete vlakte

Medea zint op wraak (364-409)

Medea voelt zich verlaten

Medea, door Euripides

Vreemdelingen en vrouwen hebben het moeilijk

I. 23 en 24 Arioon

Cicero De Senectute

Opdracht aan Atticus

Pieter Bruegel c. 1525 – 1569

18e eeuw

Jean-Jacques Rousseau 1712 - 1778

Frans proza

16e eeuw

Oorzaak van de twist tussen Achilles en Agamemnon (A 1-147)

Oefentekst les 6

Tekst les 5, nummer 3

Taaltraining door zelfstudie

Nuttige links

Aardrijkskundige namen

A. In het Duitse concentratiekamp

Recensies in:

Recensie in het NRC

Recensie in Het Parool

Leven en Lot, recensie in de Volkskrant

Leven & Lot, van Vasili Grossman

Namen van mensen die met elkaar verband houden

Leven en Lot - Personen alfabetisch op achternaam

Russische romans

De Metamorphosen van Ovidius

Daedalus en Icarus

Voorwoord

Woordenlijst bij Full Tilt

De reis in het kort

Full Tilt (In volle vaart)

Eerste begin van een samenvatting van Wheels within Wheels

Recensies van 'AllesOpAuteur'

Dervla Murphy's gevaarlijke reizen

Artikel in The Guardian

Recensie van de Sunday Telegraph

In Nthambaw

Jezus stilt de storm (Marcus 4, 35-41; 5,1-20)

Hij leert in gelijkenissen (Marcus 4, 1-34)

Roeping van de apostelen Marcus 3, 7-35

Heer van de sabbat Marcus 2, 13-28; 3, 1-7, 20-21 en 31- 35

In Nazareth; De eerste genezingen Marcus 1, 21-45; 2, 1-12

Het evangelie volgens Marcus

De doop door Johannes

Een verrader wordt verraden

Een soldatentwist

Opmars door de woestijn

Kyros maakt het reisdoel bekend.

De soldaten laten zich ompraten

De soldaten komen in opstand

De Grieken doen een schijnaanval

Kyros trekt op, het binnenland in.

De herder en de leeuw

De oude man en de Dood

De sterrenlezer

Fabels van Aisopos

De eerste boeren

Mesopotamië

De oude geschiedenis van Mesopotamië

Kyros werft een leger

De Anabasis

Boek I Hoofdstuk 1. Kyros door Artaxerxes vernederd

19b De herkenning door Euryklea

Oorlog en Vrede in Oer der Chaldeeën

1.2 De grieken ontvoeren Medea

1.1 De ontvoering van Io

Herodotus' Historiën

Mbouda, 29 mei 1971

Mbouda, 15 mei 1971

Mbouda, 11 mei 1971

Pasen 1971

Melilla, 10 april l971

Torremolinos, Witte Donderdag 1971

‘n Saharareis

1. Het kind Charlie 1889 - 1898

Charlie Chaplin, zijn leven, zijn films

11 of 12 De Familia

Woordenlijst Engels

De reis van Sint Brandaan

9 Het begin van de republiek

Zittertjes Oude Kerk Amsterdam

De veldslag

Voorbereiding van de slag

Aankomst in Engeland

Voorbereiding van de veldtocht

Opfriscursus Latijn

Harold op bezoek bij Willem

Harold op weg naar Willem

De mythe van de Trojaanse oorlog

8 Etrusken in Rome

7 Horatiërs en Curiatiërs

6 Oorlog met de Sabijnen

5 De stichting van Rome

4 Een god verliefd

3 Goden en mensen

Deel 1

Odysseus en zijn oude voedster

19 a De ontmoeting met Eurukleia

10c Een roerend weerzien

10b De confrontatie met Kirke

Odysseus en Kirke

10a Een ontmoeting met Hermes

6g Odysseus’ metamorfose

6f Nausikaä’s reactie

6e Odysseus’ smeekbede

6d Een onverwachte ontmoeting

Vertalingen lesboek deel 2

20 Op Ithaca

Les 19 Het huis van Hades

18 DE TOVENARES KIRKE

17 DE KYKLOOP POLYFEMOS

16 ODYSSEUS BIJ DE FAIAKEN

Les 14 De ondergang van Troje

Les 13

Les 12 Wraak en medelijden

Les 11 Patroklos

Les 10 De wrok van Achilles

Les 9 Een expeditie naar Troje

Les 8 De thuisreis

Les 7 Het labyrint

Les 6 Theseus

Les 5 Een held wordt god

Les 4 Gevaarlijke opdrachten

Les 3 De held Herakles

Vertalingen lesboek deel 1

Opfris- en beginnerscursus

6c. Het wassen, de picnic en het balspel

b. Nausikaä vraagt om een wagen en gaat op weg

6a. De droom van Nausikaä

Odysseus en Nausikaä

De Odyssee

Opfriscursus Grieks

Hektor en Andromache

Hektor bezoekt Paris en Helena

De Ilias

Meesterwerken van de Griekse beeldhouwkunst

Robert Capa

Zeegezichten in de 17e eeuw

Het landschap in de 17e eeuw

Tijdperk van overgang

Cartier Bresson

Consoles langs de Oudegracht, oneven nummers

Korte gedichten

Consoles Oudegracht, even nummers

Stenen van Utrecht

In Kumbo

Twee Afrikaanse handicaps

Desastreuze kaalslag

Door noodweer gekastijd

Op weg naar Kumbo

Aan de oever van het Ocu meer

4. Op en rond de Ocu berg

In gastvrij Acha

Landbouw overpeinzingen

In Kikfuni

De sluier opgelicht

Op de Verboden Veefokkerij

Door het hek

Fooi of geen fooi ?

De eerste dag

Op weg

Afscheidsavond

Op de markt van Bamenda

Visaperikelen geprolongeerd

Zegelzoektocht en een fantasie-getuigschrift

Kennismaking met Egbert

Wandeling bij Bamenda

De laatste voorbereidingen

Te gast bij de Hughes

Naar Bamenda

Kennismaking met Douala

Naar Bamenda; op zoek naar de andere vier voeten

Geschiedenis van Kameroen

De heenreis

Visa-perikelen

Het tapijt van Bayeux

Schilderen

Frans Masereel

Kameroen

Trektocht door Kameroen

Korte levensbeschrijving

Artikelen, interviews en recensies

Dervla Murphy

Antoni Gaudí

De eerste wereldoorlog door de ogen van tekenaars en schilders

Johan Hendrik Weissenbruch 1824 – 1903

Hendrik Willem Mesdag 1831 – 1915

Anton Mauve (1838 – 1888)

Matthijs Maris 1839 – 1917

Jacob Maris 1837 – 1899

Jozef Israëls (1824 - 1911)

George Hendrik Breitner

Jan van de Velde II 1593- 1641

Esaias van de Velde (1587 - 1630)

Geertgen tot Sint-Jans (ca 1465 tot ca 1495)

Salomon van Ruysdael (1600/03-1670)

Jacob van Ruysdael (1628-1682)

Joachim Patinir (ca 1480 – 1524)

Gebroeders van Limburg

Jan Lievens (1607-1674)

Hendrick Goltzius (1558-1617)

Adam Elsheimer (1578 – 1610)

Gillis van Coninxloo 1544 – 1607

Schilders tussen 1400 en 1600

Willem Buytewech ca 1591-1624

E-mail adres

Bronnen

Drenthe (najaar 1883)

Nuenen 1885

Nuenen 1884

Den Haag 1883

Den Haag 1882

Vincent en de Haagse school

In Etten (1881)

Zijn jeugd

"Vincent van Gogh - Zijn werk; zijn favorieten deel I"

Auvers-sur- Oise, mei - juli 1890

Sant Rémy, januari - mei 1890

Saint Rémy, mei - december 1889

Arles, juli 1888 - mei 1889

Arles, februari - juli 1888

Parijs, januari 1887 - januari 1888

Parijs, maart - december 1886

Antwerpen, dec.1885 - febr.1886

Nuenen, augustus - november 1885

Nuenen, juni – augustus 1885

Nuenen, maart - juni 1885

Nuenen januari – maart 1885

Nuenen december 1883 – januari 1885

Drenthe, September-december 1883

Sint-Salvatorskerk Brugge

Sint Sulpitiuskerk te Diest

De Sint-Katharinakerk in Hoogstraten

De iconografische versiering van de koorbanken

Vervaardigers en opdrachtgevers

Algemene beschouwingen

Zittertjes

Inleiding

De kathedraal van Chartres

Romaans Nederland

Romaanse kunst

De bloei van het Romaans

De Romaanse kunst van het Maasland

Romaanse kunst

De kathedralenbouwers

De cultuur van middeleeuws Europa

De mechanisering van het wereldbeeld

Korte geschiedenis van Frankrijk

De bedevaarten in de Middeleeuwen

Cultuur van de Middeleeuwen

De Middeleeuwen

Het geometrische tijdvak (900 – 700 v.Chr.)

Bronnen

III. De late bronstijd

II. Midden bronstijd

I. De vroege bronstijd

Het bronstijdperk en de geometrische periode

Vroege Griekse kunst

Links naar zijn werk

Rodin 1840 - 1917

Den Haag September - december 1882

Den Haag, januari – augustus 1882

Den Haag, januari - augustus 1883

De jonge Vincent

Links naar Vincents tekeningen en aquarellen

Etten

Auvers-sur-Oise; Mei 1890 – Juli 1890

Saint Rémy; Mei 1889 – Mei 1890

Arles; Februari 1888 – Mei 1889

Antwerpen en Parijs; December 1885 – Februari 1888

Vincents Nederlandse periode

Links naar zijn beroemdste schilderijen

Caravaggio

Haarlem

Tijdperk van overgang

De Leidse periode (1606 – 1631)

Voorlopers

Bronnen

Zijn leven, zijn werk

Rembrandts bijbelse etsen

Zelfportretten

De rijpe periode 1647-1669

De middelste Amsterdamse periode 1640-1647

De eerste Amsterdamse periode 1632-1639

De Leidse periode (1625-1631)

Rembrandt

Links naar schilderijen van Rembrandt

Vincent van Gogh

Schilders