Go to content Go to navigation Go to search

In the Beginning · 5124 dagen geleden by Ad van den Ende

‘In the Beginning’ bevat verhalen uit de eerste tien hoofdstukken van Genesis: de schepping, het paradijsverhaal, Kaïn en Abel; de zondvloed en de toren van Babel.

Hier volgen het paradijsverhaal, en het verhaal van de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs.

De Griekse tekst (de Septuagint)is de eerste vertaling van de oorspronkelijkke Hebreeuwse tekst.
‘Septuagint of Septuaginta (Latijn: zeventig) is de naam voor de Griekse vertaling van de eerste vijf boeken van de Tenach (of Thora) die tussen circa 250 v.Chr. en 100 v.Chr. door zeventig vertalers werd gemaakt.

In eerste instantie was deze vertaling ten behoeve van de grote groep Griekstalige joden in Egypte. Deze spraken namelijk niet meer Hebreeuws als moedertaal.

Voor de christenen is de LXX van grote betekenis geweest bij hun zendingswerk. De meeste bekeerlingen in de eerste eeuwen waren namelijk Griekstalig en deze hadden met de LXX direct een vertaling van het OT bij de hand.

Het belang van de LXX blijkt verder uit het feit dat veel citaten in de nieuwtestamentische brieven en de evangeliën uit het Griekse OT volgens de LXX zijn en niet uit de masoretische Hebreeuwse tekst. Zo zijn in het Bijbelboek Matteüs alle aanhalingen uit het Oude Testament uit de Griekse LXX genomen en niet rechtstreeks uit het Hebreeuws.’
(Wikipedia)

De afbeeldingen, waarbij de maker niet genoemd is, zijn voor het merendeel van Gustave Doré.

Terug