Go to content Go to navigation Go to search

Les 3 De held Herakles · 6109 dagen geleden by Ad van den Ende

Tekst 3A Herakles als slaaf

Herakles is geen mens. Herakles is geen god. Herakles is een halfgod.

Herakles is ook een slaaf. Waarom is Herakles ook een slaaf?
Eurystheus heeft een slaaf. De slaaf is Herakles de halfgod!

Eurystheus stuurt zijn slaaf naar Nemea. Waarom stuurt Eurystheus zijn slaaf naar Nemea? Daar woont een leeuw.

De leeuw woont in een grot. De streek is bang. Waarom is de streek bang? De leeuw verwoest de streek.

Maar Herakles is niet bang!

3B Herakles en de leeuw

Herakles draagt zijn boog. Plotseling merkt Herakles het wilde dier op. Herakles gaat niet naar het wilde dier toe. Herakles schiet (met zijn boog). Maar Herakles doodt het wilde dier niet.

Waarom doodt Herakles het wilde dier niet? Het wilde dier heeft een ondoordringbare huid. Zo redt de huid het wilde dier.

3C Herakles doodt de leeuw

Herakles draagt zijn knots. Herakles gaat naar het wilde dier toe en ontvlucht het gevecht niet. Nu is de leeuw bang. De leeuw vlucht naar de grot. En Herakles gaat naar de grot; daar begint het gevecht. Herakles pakt het wilde dier vast en wurgt het. Nu redt de huid het wilde dier niet.

Herakles brengt het wilde dier naar Mykene. Waarom doet Herakles dat? Daar zit zijn meester te wachten. Zijn meester is Eurystheus.

Herakles brengt het dier naar zijn meester. Herakles roept zijn meester. Eurystheus merkt het dier op en vlucht. Waarom doet Eurystheus dat? De meester heeft angst.

Volgende
Terug