Go to content Go to navigation Go to search

Het Griekse alfabet (1) · 5294 dagen geleden by Ad van den Ende

De volgende oefeningen zijn overgenomen uit
Grieks voor beginners van Peter Jones
Dit boek is helaas niet meer in de boekhandel verkrijgbaar.

Α α = a
Β β = b
Γ γ = g (als in het Franse ‘garçon’)
Δ δ = d
Ε ε = e
Ι ι = i
Κ κ = k
Ο ο = o
Π π = p
Σ σ = s (ς aan het eind van een woord)
Τ τ = t
Υ υ = u

De klinkers worden uitgesproken als in ‘had’, ‘pet’, ‘pit’, ‘pot’, ‘uur’.

Griekse woorden, die in het Nederlands doorklinken; de uitspraak staat tussen haakjes:

Οίδιπους (spreek Οί uit als ‘oi’, ου als in ‘hoe’)
πους, stam ποδ- ‘voet’- Nederlands podoloog (poes)
γιγας ‘gigant’ – Nederlands ‘gigantisch’ (gigas)
τοπος ‘plaats’ – Nederlands topografie (topos)
βιος ‘leven’ – Nederlands biologie (bios)
δις ‘twee keer’- Nederlands dilemma (dis)
είδος ‘vorm, uiterlijk’ (spreek εί uit als in heia) (eidos)
ίδεα ‘idee’ – Nederlands idee (ideja)
ποποι ‘ai, owee’ (popoj)
οίκος ‘huis’ – Nederlands economie (‘nomoi’ zijn wetten) (ojkos)
παις ‘kind, jongen’ – Nederlands pedagoog) (pais)
άκουε ‘luister!’ – Nederlands akoestiek (akoewe)
΄Αττικα de streek waarin Athene lag. (attika)

Woorde met Λ λ (labda)
καλος ‘mooi, knap, goed’ (caleidoscoop) (kalos)
βιβλος ‘papyrus, boek’ (bieblos)
λογος ‘woord’ (Nederlands logopedie) (logos)
βαλλε! ‘gooi’ (balle)
γλαυκος ‘blauw, grijs’ (Nederlands: glaucoom) (glaukos)

Je eerste zin:
έστι = is ό = de (spreek uit als ho in hoj)
καλος ό παις έστι – mooi is de jongen
(kalos ho pais esti)
Nog enkele woorden:
σκοπ- ‘bekijk, onderzoek’ (zoals in caleidoscoop) (skop)
βασιλευς ‘koning’ (een basiliek was oorspronkelijk een gebouw waarin een koning rechtsprak) (baziluis)
΄Οδυσσευς (de hoofdpersoon van de Odyssee) (Odusseus)
νοστος ‘terugkeer ‘ (nostos)
άλγος ‘pijn’ (nostalgie is de pijn van het verlangen naar de terugkeer) (algos)
βασις ‘stap, gang’ of ‘voetstuk, fundament – basis (bazis)
διαβολος ‘kwaadspreker’ – diabolisch (dijabolos)

Φ φ, phi Spreek uit als f.
φιλοσοφια (φιλο = houden van en σοφια = wijsheid) (filosofia)
φιλολογος (iemand die houdt van het woord) (filologos)

Aspiraties
Van een woord dat met een klinker beging moet je aangeven of het begint met een ‘h’-klank of niet.

΄ (spiritus lenis) boven een klinker aan het begin van een woord betekent dat er geen ‘h’ voor de klinker moet worden uitgesproken; voorbeelden:
ίδεα = idee; άδελφος = broer (adelfos); άλγος (algos), είδος (eidos), οίκος (ojkos), Άττικα, Οίδιπους, Όδυσσευς

Wanneer een woord begint met een tweeklank komt de ‘spiritus’ op de tweede klinker te staan; dat zag je aan είδος.

Een ‘spiritus asper’ boven een klinker aan het begin van een woord betekent dat er wel een ‘h’ voor de klinker moet worden uitgesproken. Voorbeelden: ἁ ἑ ἡ ἱ ὁ ὑ ὥ αἱ οἱ
ἱππος (hippos) = paard, ὁλος (holos)= heel, ὅδοσ (hodos) = weg, ἁγιος (hagios) = heilig (ἁγια Σοφια betekent ‘Heilige Wijsheid)), ὁπλα (hopla) = wapens, ὑς (hus) = varken, ὑιος (hujos) = zoon, ὑπο (hupo) = onder,

Terug