Go to content Go to navigation Go to search

De terugkeer (Samenvatting) · 4775 dagen geleden by Ad van den Ende

Het Griekse leger trekt, met de nodige strubbelingen,
richting Griekenland, gedeeltelijk over zee, gedeeltelijk
over land. Onderweg splitsen zich soldaten af. Er ontstaan
drie groepen. Maar dat is niet zo’n succes. Een van de
groepen raakt in ernstige moeilijkheden. De groep rond
Xenofon weet hen te ontzetten. Dan trekt men weer
gezamenlijk verder.
In de Griekse stad Kerasoes worden de troepen gemonsterd
en geteld. ‘Het waren zesentachtighonderd man. Zoveel
hadden het er levend afgebracht, de overigen waren in
de strijd of door de sneeuw omgekomen, een enkeling ook
tengevolge van ziekte.’

In dezelfde plaats verdeelt men de opbrengst van de verkoop
van krijgsgevangenen. Een tiende wordt gereserveerd voor
Apollo en de Efesiche Artemis.
In Thracië nemen twee Spartaanse legeraanvoerders
het leger, dat dan nog over is, in dienst om tegen
Tissafernes te gaan vechten.
Xenofon gaat naar Griekenland. Hij wordt uit Athene
verbannen, omdat hij bevriend is geweest met Kyros.
Deze werd er van verdacht de Spartanen te hebben
gesteund in hun strijd tegen Athene. De Spartanen
schenken hem een stuk land. Van het geld dat voor
de Efesische Artemis opzij was gelegd koopt hij een
landgoed voor deze godin Hij bouwt er een altaar en
een tempel voor haar. Elk jaar organiseert hij daar
voor haar offerfeesten.

Volgende
Terug