Go to content Go to navigation Go to search

1.2 De grieken ontvoeren Medea · 5691 dagen geleden by Ad van den Ende

Οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι,
Zo – zeggen de Perzen – dat Io naar Egypte is gekomen,
οὐκ ὡς Ἕλληνες, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι·
niet zoals de Grieken (dat zeggen), en dat van de vijandelijkheden dit het eerste begin is geweest.
μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινάς
En dat daarna sommigen van de Grieken
(οὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι)
(want zij kunnen de naam niet aangeven)
φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρον προσσχόντας
(zeggen zij) na geland te zijn in Tyrus van Phoenicië
ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην.
de dochter van de koning, Europa, geschaakt hebben.
εἴησαν δ᾽ ἄν οὗτοι Κρῆτες.
Dat waren wellicht Kretenzers.
ταῦτα μὲν δὴ ἴσα πρὸς ἴσα σφι γενέσθαι,
Dat (zeggen zij) was leer om leer,
μετὰ δὲ ταῦτα Ἕλληνας αἰτίους τῆς δευτέρης ἀδικίης γενέσθαι·
maar dat daarna de Grieken schuldig waren aan de tweede gewelddaad.

καταπλώσαντας γὰρ μακρῇ νηί ἐς Αἶάν τε τὴν Κολχίδα
Want dat zij, na gevaren te zijn met een lang schip naar Aia in Kolchis
καὶ ἐπὶ Φᾶσιν ποταμόν, ἐνθεῦτεν,
en naar de rivier Phasis, dat zij vandaar,
διαπρηξαμένους καὶ τἄλλα τῶν εἵνεκεν ἀπίκατο,
na volbracht te hebben ook de andere dingen waarom ze gekomen waren,
ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Μηδείην.
de dochter van de koning, Medea, geschaakt hebben.

πέμψαντά δὲ τὸν Κόλχων βασιλέα ἐς τὴν Ἑλλάδα κήρυκα
De koning van de Kolchiërs zond naar Griekenland een gezant,
αἰτέειν τε δίκας τῆς ἁρπαγῆς καὶ ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα.
eiste boete voor de roof en vroeg zijn dochter terug.
τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι
Maar zij antwoordden
ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν σφι δίκας τῆς ἁρπαγῆς·
dat ook zij (=de Perzen) voor de roof van Io de Argeïsche geen voldoening hadden gegeven;
οὐδὲ ὤν αὐτοὶ δώσειν ἐκείνοισι.
dat dus zij het ook niet aan hen gaven.

Terug

reageer