Go to content Go to navigation Go to search

Rembrandts bijbelse etsen · 6445 dagen geleden by Ad van den Ende

De drie kruisen

1634 Christus in Emmaus

1636 De thuiskomst van de Verloren Zoon

1638 Adam en Eva

1641 De triomf van Mordechai

1651 De blinde Tobit

1653 De drie kruisen

1654 Jezus keert met zijn ouders van de tempel huiswaarts

1654 De graflegging

1654 De maagd en het kind; Josef aan het raam

1654 De vlucht naar Egypte; de oversteek van een beek
De scene is ontleend aan het bijbelverhaal, waarin Jezus aan de ‘kindermoord in Bethlehem’ weet te ontkomen, en zijn ouders met hem naar Egypte vluchten.

1655 Christus wordt aan het volk voorgeleid
“Ziet de mens!” Deze woorden zou de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus hebben gesproken toen hij Jezus na de geseling met de doornenkroon, spotmantel en koninklijke attributen toonde aan het joodse volk. Deze gebeurtenis wordt in de bijbel beschreven in Johannes 19:5.

1655 Het offer van Abraham

1656 Christus verschijnt aan de apostelen

Terug