Go to content Go to navigation Go to search

De bedevaarten in de Middeleeuwen · 6409 dagen geleden by Ad van den Ende

Een bedevaart is een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd. De gelovigen hopen daar een goddelijke zegen te krijgen, en een aflaat voor hun zonden, dat wil zeggen een vermindering, of algehele kwijtschelding, van hun straf, of die van een familielid, in het vagevuur.

Vooral in de elfde en twaalfde eeuw werden er geweldige bedevaarten gehouden. Volgens een zeer ruwe schatting woonden er toen vijftig millioen mensen in Europa; daarvan gingen er elk jaar, opnieuw ruw geschat, een half millioen op bedevaart: een procent van de bevolking!

Drie bedevaartplaatsen stonden bijzonder hoog in aanzien: het heilige graf in Jerusalem; het graf van Petrus in Rome, en dat van de apostel Jacobus de Meerdere in Santiago de Compostela.
Er waren in Frankrijk vier grote vertrekpunten voor de bedevaart naar Santiago de Compostela: Parijs, Vézelay, Le Puy en Arles. Deze bedevaarten hebben voor de geschiedenis van Frankrijk grote betekenis gehad.

Terug