Go to content Go to navigation Go to search

Klearchos wordt gedood. · 5146 dagen geleden by Ad van den Ende

[6.1] οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφθέντες
Nadat de generaals op deze manier gevangen waren genomen
ἀνήχθησαν ὡς βασιλέα
werden ze voor de koning geleid,
καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν,
en door onthoofding stierven zij.

εἷς μὲν αὐτῶν Κλέαρχος
Een van hen (was) Klearchos;
ὁμολογουμένως ἐκ πάντων
algemeen wordt erkend door allen
τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ ἐχόντων
die hem bij ervaring kenden
δόξας γενέσθαι ἀνὴρ
dat hij de indruk wekte een man te zijn
καὶ πολεμικὸς
zowel kundig in de oorlogsvoering
καὶ φιλοπόλεμος ἐσχάτως.
als oorlogszuchtig in de hoogste mate.

‘Het bezit van deze eigenschappen blijkt uit zijn loopbaan als veldheer. Daarbij eiste hij van zijn soldaten een volstrekte gehoorzaamheid en wist hij hen te doordringen van het besef dat hij alleen het bevel voerde (…).
Hierna volgt de necrologie van de Boeotiër Proxenos, die als een rechtschapen en bescheiden man wordt getekend. Een scherpe tegenstelling hiermee vormt het karakter van Menoon.’(Ten Veldhuys)

Hij hield van gevaar, en hield in hachelijke situaties het hoofd koel. Ook was hij een meester in het bedenken van mogelijkheden om zijn leger aan levensmiddelen te helpen.
Hij strafte streng; dit deed hij uit principe: hij was van mening dat met een ongedisciplineerd leger niets te beginnen valt. In gevaarlijke situaties wilden de soldaten hem het liefst, maar als het gevaar geweken was namen ze, als de gelegenheid zich voordeed, liever dienst bij een andere commandant.
Toen hij stierf was hij ongeveer vijftig jaar oud.
Proxenos de Boiotiër had een heel ander karakter. Hij had lessen gevolgd bij Gorgias, en was van mening dat hij daardoor wel geschikt was om een leidende positie te bekleden. De soldaten hadden voor hem echter minder ontzag dan voor Klearchos. Soldaten die zich onderscheidden prees hij; de anderen prees hij niet. De fatsoenlijke mensen uit zijn omgeving vonden hem sympathiek; de anderen intrigeerden tegen hem. Toen hij stierf was hij ongeveer dertig jaar oud.
Menoon, de Thessaliër, wilde maar één ding: rijk worden. Om dat te bereiken schrok hij niet terug voor meineed en bedrog. Hij beroofde vrienden, omdat die daar niet op vrdacht waren. Hij werd niet onthoofd zoals Klearchos en de andere generaals. Artaxerxes liet hem martelen; hij kwam als een misdadiger aan zijn eind.

Volgende
Terug

reageer