Go to content Go to navigation Go to search

7 Horatiërs en Curiatiërs · 6171 dagen geleden by Ad van den Ende

7A De Romeinen tegenover de Albanen

De derde koning is Tullus Hostilius. Hij is erg oorlogszuchtig.
De goden zijn hem goed gezind.
Wat gebeurt er immers? Romeinse boeren roven vee van het Albaanse land,
maar ook doen de Albanen dat van het Romeinse land.

Dan verlangt Tullus oorlog te voeren en hij verklaart de oorlog
aan de Albanen. Maar eerst komt, vóór de strijd, de Albaanse koning
naar Tullus en zegt:
‘Ik verlang geen oorlog! Een oorlog brengt veel rampen voort.
Bovendien zijn de Albanen en de Romeinen broers,
omdat Romulus een Albaanse moeder had.
Daarom stel ik jou, Tullus, mijn plan voor.
Er zijn in beide legers drielingbroers:

jullie hebben de Horatiërs, wij hebben de Curiatiërs.
Zij moeten in de plaats van allen vechten.

Tulles gaat accoord. Vervolgens nemen allen dit voorstel aan.

7B Rome overwint.

Dan gaan de drielingen meteen met elkaar vechten en zie ….
De Horatiërs verwonden alle Curiatiërs, maar dezen
lachen en doden twee Horatiërs.
De derde Horatiër roept nu: ‘Jullie doden
mijn broers en lachen! Maar ik dood jullie!’
De Curiatiërs antwoorden: ‘Je raaskalt! Vechten moet je, we wachten je op!’
Maar de Romijn vecht niet … hij vlucht, hij rent weg!
Nu achtervolgen de dappere Curiatiërs hem, de een achter de ander aan,
maar met grote tussenruimtes.

Zie, nu zit de eerste Curiatiër de Horatiër op de hielen ….
doodt hij hem?
Helemaal niet … plotseling keert de Horatiër zich om en
onverwachts overvalt hij de Albaan en doodt hij hem.
De tweede Curiatiër komt te hulp, en opnieuw vlucht de Horatiër.
De Curiatiër zit hem roekeloos op de hielen …. Zie! Dezelfde list….
ook hem doodt de Horatiër.
De derde Curiatiër is moe en huilt om zijn dode broers.
Tenslotte doodt de Horatiër hem zonder strijd. Rome wint!

Volgende
Terug