Go to content Go to navigation Go to search

Vroege Griekse kunst · 6378 dagen geleden by Ad van den Ende

Van abstract naar beeldend, en terug

De kunstcriticus Wilhelm Worringer zag de hele kunstgeschiedenis als een proces tussen de stijlbeginselen “abstractie” en “vereenzelviging”. Dit laatste was vooral een levenshouding van de jagers en herders. Zij bootsten de natuur na, vereenzelvigden zich daarmee. Het waren de akkerbouwers en stadsbewoners die al vroeg een abstraherende, meetkundige neiging aan de dag legden. De hele geschiedenis door zien we de perioden van nabootsing en abstractie zich afwisselen. Het hier besproken tijdperk begint met een voorkeur voor abstract, gaat dan geleidelijk over in een periode van nabootsing, om tenslotte te eindigen in een abstracte geometrische periode.

Het bronstijdperk en de geometrische periode

(3200 – 700 voor Christus)
I. Vroege bronstijd
II. Midden bronstijd
III. Late bronstijd
IV. De geometrische periode

Bronnen

Volgende

Terug