Go to content Go to navigation Go to search

Straf voor de zondeval · 5134 dagen geleden by Ad van den Ende

et ait Dominus Deus ad serpentem
En de Heer God sprak tot de slang :
quia fecisti hoc maledictus es
‘Omdat je dit gedaan hebt ben je vervloekt
inter omnia animantia et bestias terrae
onder al het levende en de dieren van de aarde.

super pectus tuum gradieris
Op je buik zal je kruipen
et terram comedes
en grond zal je eten
cunctis diebus vitae tuae
alle dagen van je leven.

inimicitias ponam inter te et mulierem
Vijandschap zal ik stellen tussen jou en de vrouw,
et semen tuum et semen illius
en jouw zaad en haar zaad.
ipsa conteret caput tuum
Zij zal je de kop verpletteren
et tu insidiaberis calcaneo eius
en jij zal bijten in haar hiel.’

mulieri quoque dixit
Tegen de vrouw zei hij ook :
multiplicabo aerumnas tuas
‘Ik zal uw zorgen vermeerderen
et conceptus tuos
en uw zwangerschappen ;
in dolore paries filios
in pijn zal je kinderen baren,
et sub viri potestate eris
en je zal onder de heerschappij van de man zijn,
et ipse dominabitur tui
en hij zal over je de baas spelen.’

ad Adam vero dixit
Tegen Adam echter zei hij :
quia audisti vocem uxoris tuae
‘Omdat je geluisterd hebt naar de stem van je vrouw
et comedisti de ligno
en gegeten hebt van de boom
ex quo praeceperam tibi
waarvan ik je bevolen had
ne comederes
dat je er niet van zou eten
maledicta terra in opere tuo
zal de grond vervloekt zijn bij je werk,
in laboribus comedes eam
met inspanning zal je er van eten
cunctis diebus vitae tuae
alle dagen van je leven.

spinas et tribulos germinabit tibi
Doornen en distels zal hij je voortbrengen,
et comedes herbas terrae
en je zal eten de kruiden van het land.
in sudore vultus tui vesceris pane
Met het zweet op je gezicht zul je je brood eten,
donec revertaris in terram
tot je terugkeert naar de aarde
de qua sumptus es
waaruit je genomen bent.
quia pulvis es
Want stof ben je,
et in pulverem reverteris
en tot stof zul je terugkeren.’

et vocavit Adam nomen uxoris suae
En Adam noemde de naam van zijn vrouw
Heva eo quod mater esset cunctorum viventium
Eva, omdat zij de moeder zou zijn van alle levenden.
fecit quoque Dominus Deus Adam et uxori eius
Ook maakte de Heer God voor Adam en zijn vrouw
tunicas pellicias et induit eos
kleden van huiden en bekleedde hen (daarmee).

et ait ecce Adam factus est
En hij zei: ‘Adam is geworden
quasi unus ex nobis
als een van ons,
sciens bonum et malum
kennende goed en kwaad;
nunc ergo ne forte mittat manum suam
laat hij nu niet zijn hand uitstrekken
et sumat etiam de ligno vitae
en ook van de boom van het leven nemen,
et comedat et vivat in aeternum
en eten en voor eeuwig leven.

emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis
De Heer God stuurde hem uit de Hof van Eden,
ut operaretur terram de qua sumptus est
om de aarde te bewerken waaruit hij genomen is,
eiecitque Adam
en wierp Adam er uit
et conlocavit ante paradisum voluptatis
en plaatste voor de Hof van Eden
cherubin et flammeum gladium
een cherubijn en een vlammend
atque versatilem
en heen en weer flitsend zwaard
ad custodiendam viam ligni vitae.
om de weg naar de levensboom te bewaken.

Terug

reageer