Go to content Go to navigation Go to search

Les 9 Een expeditie naar Troje · 6200 dagen geleden by Ad van den Ende

9A Het vertrek

Er liggen veel schepen voor anker in Aulis; want veel Grieken komen hun meesters te hulp. Er zijn veel aanvoerders aanwezig, ook veel zeelui en soldaten. Eerst gaan Menelaos en Agamemnon en de andere aanvoerders aan boord van de schepen. Daarna dragen zij de soldaten op om de wapens aan boord te brengen. Allen verheugen zich zeer over de expeditie en over de wapens. Tenslotte zijn allen op de schepen.
Daarna hijsen de zeelui de zeilen. Nu houden de goden echter plotseling de wind op. Waarom doen de goden dat? De goden verhinderen de expeditie, omdat Artemis kwaad is op de aanvoerder Agamemnon. Want Agamemnon heeft de godin beledigd. Want bij de jacht heeft hij een hert, dat gewijd was aan de godin, gedood. En tegelijk zei hij dit: ‘Zelfs jij, Artemis, schiet niet zo!’ Zo komt het dat Agamemnon zeer gehaat is bij de godin.

9B De heerser Agamemnon en de koningin Klytamnestra hebben een mooie dochter; zij heet Ifigeneia. Nu vraagt Artemis, de godin, genoegdoening: ‘Ik vraag het offer van Ifigeneia, omdat Agamemnon, haar vader, mij beledigd heeft!’
Agamemnon en de andere aanvoerders en de soldaten zijn terneergeslagen door het vreselijke lot van Ifigeneia. Toch zendt Agamemnon boodschappers naar Mykene. De boodschappers vertellen koningin Klytamnesra echter niet de waarheid. Want ze zeggen haar: ‘Waarom stuur je Ifigeneia niet naar het leger? Want Achilles is van plan haar te huwen!’ Klytamnestra gelooft de woorden van de boodschappers: ‘Ik zal Ifigeneia aanstonds naar Aulis sturen; want ik verheug mij zeer over dat huwelijk van mijn geliefde dochter!’

9C Het offer

De boodschappers en Ifigeneia rijden in een wagen naar Aulis. Daar geleidt Agamemnon zijn kind niet naar Achilles, maar …. naar het altaar. Want hij is van plan zijn dochter te offeren aan de verschrikkelijke godin. De andere aanvoerders en de soldaten zijn er bij en hebben medelijden met het meisje. Ifigeneia is echter moedig bij dit verschrikkelijke lot en huilt niet.

Het meisje is al op het altaar. Agamemnon aarzelt lange tijd, en pakt dan toch zijn zwaard. Plotseling is het meisje er niet meer. In plaats van het meisje is er een hert op het altaar. Want Artemis helpt Ifigeneia. Want zij heeft medelijden met haar en voert haar weg. Agamemnon offert in plaats van het meisje het hert. Want het offer van Ifigeneia bevalt de godin, en Artemis is de Grieken weer welgezind. Daarna is er weer een gunstige wind. De Grieken maken de touwen van de schepen los en varen met gunstige wind naar Troje.

Volgende
Terug