Go to content Go to navigation Go to search

4 Een god verliefd · 6115 dagen geleden by Ad van den Ende

4A Een familie-ruzie

Proca is de koning van Alba Longa.
Numitor is zijn zoon.
Proca heeft (ook) een andere zoon.
Deze zoon is Amulius. Proca is oud
en wacht op de dood.
Numitor krijgt de heerschappij en Amulius
krijgt rijkdommen.

Amulius is geen goede, maar een slechte man:
hij verdrijft zijn broer en doodt diens zoon.
Nu heeft Alba Longa een nieuwe koning,
maar de nieuwe koning is slecht en onrechtvaardig.
Numitor heeft ook een dochter.
Zijn dochter is Rea Silvia.
Silvia is mooi, maar nog niet getrouwd.
Amulius brengt het mooie meisje naar de tempel
van Vesta en maakt een Vestaalse
maagd van haar.
Silvia zorgt voor het vuur in de tempel.
Amulius is blij, want Numitor
heeft nu geen nakomelingen.

4B Silvia ontmoet een god

Rea Silvia is een Vestaalse maagd en zorgt in de tempel voor het vuur.
Bij Alba Longa is een groot en donker bos.
In het bos is een kleine rivier.
Rea Silvia wandelt in het bos en komt bij de rivier.
Silvia schept water uit de rivier.
Plotseliing verschijnt een onbekende man.
Hij is groot en sterk.
Het is de god Mars, maar Silvia kent de god niet. Mars ziet
het mooie meisje: hij begeert het meisje en pakt haar vast….
Silvia is erg geschrokken en huilt, maar de god
kalmeert het meisje: hij voorspelt een beroemd en groot nageslacht.

Daarna verlaat de god, verborgen in een wolk, Silvia.

4C Het verdriet van Silvia

Rea Silvia kan niet meer voor het vuur zorgen.
Ze is zwanger en doet alsof ze een ziekte heeft.
Maar Amilius kent de ware reden:
Silvia is niet ziek, maar zwanger!
Later brengt Silvia een tweeling ter wereld.

Amulius is verontrust en heel kwaad en bedenkt:
‘Nu is Silvia moeder en heeft Numitor nakomelingen.’
Vervolgens stuurt Amulius de arme Silvia naar de gevangenis.
De gevangenis is donker en Silvia is alleen. Angstig bedenkt ze:
‘Waar zijn mijn zoons? Wie zorgt voor hen? Waar is mijn vader?’
Ze huilt en verlangt naar haar zoons.
Ze is terecht bang, want haar zoons zijn in gevaar.

Volgende
Terug