Go to content Go to navigation Go to search

Aankomst in Engeland · 6106 dagen geleden by Ad van den Ende

Hic Willelm dux in magno navigio
Hier hertog Willem op een groot schip.

Mare
De zee

Transiunt et venit ad Pevensae
Zij steken over en hij komt aan in Pevensey

Aankomst

Hic exeunt caballi de navibus et hic milites ….
Hier gaan de ruiters van de schepen en hier (haastten de soldaten zich naar Hastings) ….

Milites festinaverunt Hestinga ut cibum raperentur
De soldaten haastten zich naar Hastings om een maaltijd te nemen.

Hic est Wadard:
Dit is Vadard (de aanvoerder van de fourageurs).

Hic coquitur caro: et hic ministraverunt ministri:
Hier wordt het vlees gebraden. En hier bedienen de bedienden.

Hic fecerunt prandium: Et hic episcopus cibu et potu benedicit:
Hier hebben ze een maaltijd klaargemaakt. En hier zegent de bisschop spijs en drank.

Odo ep(iscopu)s Robert Willelm Iste iussit ut foredetur castellum
Bisschop Odo; Robert; Willem: Hij beval dat er een versterkte legerplaats gebouwd zou worden.

Hic nuntiatum est Willelm de Harold:
Hier krijgt Willem bericht over Harold.

Volgende
Terug