Go to content Go to navigation Go to search

Pieter Bruegel c. 1525 – 1569 · 5398 dagen geleden by Ad van den Ende

Boeren, dwazen en demonen
Rose-Marie en Rainer Hagen; naverteld door Ad van den Ende

I. Een kort leven in gevaarlijke tijden

Pieter Breugel was ongeveer veertig jaar oud toen de Hertog van Alva zijn woonplaats, Brussel, binnen reed. Hij was minder bekend dan Michelangelo en Titiaan, maar toch kenden veel mensen hem. Zijn schilderijen hadden waarde. Dit blijkt al uit het feit dat een Nederlandse koopman zestien schilderijen van hem als borgstelling gaf.
In augustus 1567 voerde Alva zijn leger Brussel binnen. Hij was gestuurd door koning Filips II om orde op zaken te stellen: de protestanten moesten bekeerd worden, zo niet goedschiks, dan kwaadschiks. Meerdere duizenden Nederlanders werden door hem ter dood veroordeeld. Als gevolg hiervan brak een opstand uit; deze ging over in een oorlog die tachtig jaar zou duren. Na afloop hiervan werden de Nedrlanden verdeeld in een katholiek zuiden, en een gemengd protestant en katholiek noorden.


Hertog Alva

Filips II beschouwde het katholicisme als staatsgodsdienst. “Ik zou liever de levens van 100.000 mensen opofferen dan mijn vervolging van de ketters op te geven”, was zijn standpunt. In 1566 was in de Nederlanden de beeldenstorm uitgebroken. In honderden kerken werden de beelden verbrijzeld en de schilderijen verscheurd. Voor de Calvinisten stond het vereren van beelden gelijk aan afgodenverering.


Beeldenstorm

Terug

reageer