Go to content Go to navigation Go to search

De tocht van de tienduizend · 4965 dagen geleden by Ad van den Ende

De tocht van de tienduizend

In 401 voor Christus trekken ruim tienduizend Griekse
soldaten met de Perzische prins Kyros het binnenland in.
Kyros spiegelt hun voor dat hij een vijand, die daar woont,
wil bevechten. Na verloop van tijd blijkt echter dat hij
naar Babylon optrekt, om zijn broer van de troon te
stoten. De Grieken hebben dan geen keus, en gaan
onwillig mee.

Bij Kunaxa komt het tot een veldslag. De Perzische
koning heeft veel meer manschappen, maar wordt
toch door de Grieken verslagen. Tijdens dit gevecht komt
Kyros echter om het leven.

Dan hebben de Grieken een groot probleem: hoe
kunnen zij Griekenland
weer veilig bereiken? Ze sluiten een verbond
met de koning: hij zal hen naar Griekenland
laten geleiden.

De Grieken laten zich beetnemen: hun gidsen
brengen hen nog verder Perzië in. De generaals
en kapiteins worden uitgenodigd voor een
bespreking; tijdens deze bespreking worden ze
allen gedood.

De verslagenheid onder de Grieken is dan groot.
De Athener Xenofon was als vriend van een
generaal meegegaan. Hij neemt de leiding,
en weet de soldaten moed in te spreken.

Onder zijn leiding trekt men, al vechtend, naar het Noorden,
richting Zwarte Zee: daar zijn Griekse kolonies. Om die te
bereiken moeten ze echter, hartje winter, door het
Armeense bergland trekken. Dat is berucht om zijn
krijgshaftige stammen. Een Perzisch leger was er eens
binnen getrokken met 120.000 man: geen soldaat kwam terug.

Maar de Grieken hebben geen keus. Een keer worden ze door twee
stammen tegelijk aangevallen. Een andere keer moeten ze zich
door twee meter hoge sneeuw worstelen. Maar uiteindelijk
bereiken ze hun doel.

Deze tocht van tienduizend soldaten, met hun vrouwen en slaven,
is een bron van inspiratie geweest voor Alexander de Grote, en later
ook voor Napoleon.

Door de ondertiteling is het mogelijk dit verhaal als een
waar avontuur te beleven.

Ik heb me voornamelijk gehouden aan de keus die Dr. G.J. ten Veldhuys heeft gemaakt in zijn boekje ‘Grieks lezen’.
Bij de ‘ondertiteling’ heb ik dankbaar gebruik gemaakt van DIDASKO.

Volgende
Terug