Go to content Go to navigation Go to search

Herodotus' Historiën · 5729 dagen geleden by Ad van den Ende

De vetgedrukte woorden komen met elkaar overeen.
Bronnen:
Onderhandelen –Hugo Koning e.a. – Eisma Edumedia b.v. Leeuwarden
Hèrodotos’ Historiën – Vertaald en ingeleid door Dr. Onno Damsté – W. de Haan, Bussum
Herodotus – J.A.S Evans -Boston – 1982

Inleiding

Boek I Het Perzische rijk tot de dood van Kyros (529)

1.1 De ontvoering van Io
1.2 De ontvoering van Medea
1.7-13 Kandaules en Gyges
1.23 en 24 De zanger Arioon

Boek II De geschiedenis van Egypte

2, 172-173 De regering van Amasis

Boek V Expedities van Darius in Europa; de geschiedenis van Sparta

5, 12b-13 Een handig meisje

5, 18-20 Een maaltijd met en zonder vrouwen

5, 49-51 Een meisje komt tussenbeide

5, 90-92 Sparta haalt bakzeil

6, 28-30 De verdanste bruid

Terug