Go to content Go to navigation Go to search

Korte geschiedenis van Frankrijk · 6375 dagen geleden by Ad van den Ende

In 121 voor Christus dringen de Romeinen Zuid-Frankrijk binnen. In 52 voor Christus brengt Julius Caesar heel Gallië onder Romeins bewind. In de vierde eeuw brokkelt het Romeinse gezag af, o.a. door de invallen van de barbaren. In 476 werd de laatste Romeinse keizer afgezet. Een groot deel van Frankrijk was toen al in handen van de Franken.

In 486 versloeg de Merovinger Clovis de Romeinen. Hij verenigde de Franken tot één rijk, en bekeerde zich tot het Christendom. In 732 verslaat Karel Martel de Moren bij Poitiers. Hij behoort tot het huis van de Karolingers, met als bekendste lid Karel de Grote. Hij slaagt er in ook grote delen van Duitsland onder zijn heerschappij te brengen. In 800 wordt hij door de Paus tot Keizer gekroond.
Na Karel de Grote vallen de Noormannen Frankrijk binnen en plunderen het aan alle kanten. In 911 krijgen zij Normandië als leengebied en staken zijn hun aanvallen. Als in het jaar 1000 de wereld niet blijkt te vergaan veert heel christelijk Europa op. Er worden zeer veel kerken gebouwd. In de 11e en 12e eeuw zijn dit romaanse kerken (zwaar, donker, met kleine ramen), in de 12e tot de 15e eeuw zijn dit gotische kerken (dankzij ribben en steunberen kan men heel hoge kerken bouwen, met grote ramen er in).

———
Frankrijk Geschiedenis in beelden

3 juli 1987 Hugues Capet wordt koning gekroond . Adalbéron, de aartsbisschop van Reims, heeft de adel van het koninkrijk weten over te halen hem te kiezen.

990 – 1014 Bouw van de
Klokkentoren van Saint-Germain-des-Prés.

11e eeuw

1023 – 1024 Bouw van de abdij van Mont-Saint-Michel

1068 Willem de veroveraar verovert Engeland.

1077 Wijding van de kathedraal van Bayeux

1082 Voltooiing van het Tapijt van Bayeux

——-
Van 1337 tot 1453 wordt in Frankrijk de “honderdjarige oorlog” uitgevochten. In het begin is dit vooral een strijd tussen twee leenheren: de Franse koning, en de Engelse koning, die half Frankrijk in zijn bezit heeft, en een bondgenoot heeft in de Bourgondische hertog. In het begin van de 15e eeuw staan de Fransen er slecht voor. Zij hebben dan geen koning. De kroonprins durft zich niet te laten kronen omdat men zegt dat hij een bastaard is. Een boerenmeisje uit Domrémy meent “stemmen” te horen, krijgt een legertje mee en bevrijdt daarmee Orléans, en verslaat de Engelsen ook nog op een paar andere plaatsen. Zij weet de kroonprins over te halen zich in Reims te laten kronen, maar leidt daarna een nederlaag bij Parijs, en wordt in Compègne gevangen genomen.

In 1431 wordt zij als heks verbrand, maar in 1455 word zij al gerehabiliteerd, en in 1920 wordt zij heilig verklaard. Dankzij haar ontwikkelden de Fransen een begin van een nationaal bewustzijn; van een leentwist werd de strijd een gevecht om vrijheid van de Franse ‘natie’.

In de 16e eeuw laten de Franse koningen zich sterk beïnvloeden door de Italiaanse renaissance. Dit is vooral goed te zien in veel kastelen in het Loiregebied. Deze stijl wordt gekenmerkt door klassieke motieven en Italiaanse ornamentiek. Ook veel ‘hôtels’ (voorname huizen van edelen in de steden) zijn in renaissance-stijl opgetrokken.

Terug