Go to content Go to navigation Go to search

Samson ontzet de stadspoort · 5008 dagen geleden by Ad van den Ende

Rechters 16

1 Καὶ ἐπορεύθη Σαμψων ἐκεῖθεν εἰς Γάζαν·
En Samson ging vandaar naar Gaza.
καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην
En hij zag daar een publieke vrouw
καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν.
en hij ging naar binnen bij haar.

2 καὶ ἀπηγγέλη τοῖς Γαζαίοις
En er werd bericht aan mensen van Gaza
λέγοντες
(door mensen) die zeiden:
Ἥκει Σαμψων ἐνταῦθα.
‘Samson is daar aangekomen.’

καὶ ἐκύκλωσαν
En ze omsingelden hem
καὶ ἐνήδρευσαν αὐτὸν
en ze loerden op hem
ὅλην τὴν νύκτα ἐπὶ τῆς πύλης τῆς πόλεως
de hele nacht bij de poort van de stad,

καὶ ἐκώφευσαν ὅλην τὴν νύκτα λέγοντες
En ze deden niets de hele nacht, zeggende:
Ἕως φωτὸς πρωὶ μείνωμεν
‘Tot het licht van de ochtend wachten wij,
καὶ ἀποκτείνωμεν αὐτόν.
en (dan) doden wij hem.

3 καὶ ἐκοιμήθη Σαμψων ἕως τοῦ μεσονυκτίου·
En hij sliep, Samson, tot middernacht,
καὶ ἀνέστη περὶ τὸ μεσονύκτιον
en hij stond op rond middernacht,
καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως
en hij greep de deuren van de poort van de stad
καὶ τῶν δύο σταθμῶν
en de twee deurposten,
καὶ ἀνεβάστασεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ
en hij rukte die los, mét de sluitbalk,
καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τῷ ὤμῳ αὐτοῦ
en hij legde ze op zijn schouder
καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὰ ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους,
en hij bracht ze naar de top van de berg
ὅ ἐστιν ἐπὶ πρόσωπον Χεβρων,
die ligt tegenover Hebron,
καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ.
en hij legde ze daar neer.

Volgende
Terug

reageer