Go to content Go to navigation Go to search

De vlucht naar Egypte · 5293 dagen geleden by Ad van den Ende

[13] qui cum recessissent
Toen ze weg waren gegaan,
ecce angelus Domini apparuit in somnis Ioseph
zie, toen verscheen een engel van de Heer in zijn slaap aan Jozef,
dicens surge et accipe puerum et matrem eius
zeggende: ‘Sta op, en neem de jongen en zijn moeder
et fuge in Aegyptum et esto ibi
en vlucht naar Egypte. En blijf daar
usque dum dicam tibi
zo lang tot ik het u zal zeggen.
futurum est enim ut Herodes quaerat puerum
Het zal immers gebeuren dat Herodes de jongen zal zoeken
ad perdendum eum
om hem te doden.’

[14] qui consurgens accepit puerum et matrem eius nocte
En hij stond op en nam de jongen en zijn moeder, ’s nachts,
et recessit in Aegyptum
en vluchtte naar Egypte.

[15] et erat ibi usque ad obitum Herodis
En hij was daar tot het overlijden van Herodes,
ut adimpleretur quod dictum est a Domino
opdat vervuld zou worden wat door de Heer gezegd is
per prophetam dicentem
bij monde van de profeet:
ex Aegypto vocavi filium meum
‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

[16] tunc Herodes videns quoniam inlusus esset a magis
Toen is Herodes, ziende dat hij misleid was door de wijze mannen,
iratus est valde
geweldig kwaad geworden,
et mittens occidit omnes pueros
en hij stuurde (soldaten) en doodde alle jongens
qui erant in Bethleem et in omnibus finibus eius
die in Betlehem waren en in alle gebieden er om heen,
a bimatu et infra secundum tempus
vanaf twee jaar en jonger, volgens het tijdstip
quod exquisierat a magis
dat hij te weten was gekomen van de wijze mannen.

[17] tunc adimpletum est
Toen is in vervulling gegaan
quod dictum est per Hieremiam prophetam dicentem
wat gezegd is door Jeremia, de profeet, die zei:
[18] vox in Rama audita est
‘Een stem is in Rama gehoord,
ploratus et ululatus multus
veel geween en geschrei,
Rachel plorans filios suos
Rachel beweende haar zonen,
et noluit consolari
en wilde niet getroost worden,
quia non sunt
want ze zijn niet meer.’

[19] defuncto autem Herode
Toen Herodes nu overleden was,
ecce apparuit angelus Domini
zie, er verscheen een engel van de Heer
in somnis Ioseph in Aegypto
in de slaap aan Jozef in Egypte,
[20] dicens surge et accipe puerum et matrem eius
die zei: ‘Sta op en neem de jongen en zijn moeder,
et vade in terram Israhel
en ga naar het land Israël.
defuncti sunt enim
Zij zijn immers overleden,
qui quaerebant animam pueri
die het leven van de jongen zochten (te nemen)’

[21] qui surgens accepit puerum et matrem eius
Hij stond op, nam de jongen en zijn moeder
et venit in terram Israhel
en ging naar het land Israël.
[22] audiens autem quod Archelaus regnaret in Iudaea
Toen hij echter hoorde dat Archelaus heerste in Judea,
pro Herode patre suo timuit illo ire
in plaats van zijn vader, was hij bang daarheen te gaan;
et admonitus in somnis secessit in partes Galilaeae
en in zijn slaap gewaarschuwd vetrok hij naar het gebied Galilea.

[23] et veniens habitavit
En toen hij daar aankwam ging hij wonen
in civitate quae vocatur Nazareth
in de stad die Nazaret heet,
ut adimpleretur quod dictum est per prophetas
opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeten:
quoniam Nazareus vocabitur
dat hij een Nazareër genoemd zal worden.

Terug

reageer