Go to content Go to navigation Go to search

Bronnen · 6403 dagen geleden by Ad van den Ende

H. Biesantz – Kretenzisch-Myceense kunst, Sesam kunstgeschiednis, Bosch & Keuning N.V., Baarn, 1962

Lucilla Burn – The British Museum Book of Greek and Roman Art – Thames and Hudson Inc., New York, 1992

W. Fuchs – De kunst der Grieken – Gaade’s Stijlenboek, W.Gaade, Den Haag, 1963

E.H.Gombrich – Eeuwige Schoonheid, De Haan, Weesp, 1984

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

http://histoportal.com/

Terug