Go to content Go to navigation Go to search

Het Nieuwe Testament; zijn de evangelies "vrome fictie"? · 5247 dagen geleden by Ad van den Ende

De evangelies: “vrome fictie” of kleine biografieën?

Veel theologen zijn er van overtuigd dat de vier evangelies geen informatie bevatten over werkelijke gebeurtenissen, maar vrome fictie zijn met een geestelijke boodschap. Daarentegen nemen veel historici aan dat de evangelies verhalen bevatten die echte episodes weergeven uit het leven van Jezus. Wie goed kan lezen kan niet anders dan de historici gelijk geven. De evangelies zijn te “levensecht” om ficties te zijn.

De boodschap van de engel
De geboorte van Jezus
Wijzen uit het Oosten
De jonge Jezus in de tempel
De doop door Johannes
De eerste genezingen
Heer van de Sabbat
Roeping van de leerlingen
Gelijkenissen
De broodvermenigvuldiging
De storm op het meer
De overspelige vrouw
De Verloren Zoon
De Barmhartige Samaritaan
De Bergrede
Het dochtertje van Jairus
Jezus wordt met olie gezalfd
De intocht in Jeruzalem
Het offer van de weduwe
Het Laatste Avondmaal
In de Hof van Olijven
Het verraad van Judas
Jezus voor Pilatus
De kruisiging
Het lege graf
De Emmausgangers
Jezus in de zaal van het Laatste Avondmaal
Jezus vertoont zich bij het Meer van Tiberias
De bekering van Saulus

advandenende@gmail.com

Terug