Go to content Go to navigation Go to search

Portret van Hannibal · Nov 17, 05:29 PM by Ad van den Ende

2.7 Cum hoc Hasdrubale,
Met deze Hasdubal
quia mirae artis
die zo bijzonder handig was geweest
in sollicitandis gentibus
in het manipuleren van volken
imperioque suo iungendis fuerat,
en het onder zijn heerschappij brengen van hen,
foedus renoverat populus Romanus
had het Romeinse volk het verdrag vernieuwd
ut finis utriusque imperii esset
dat de grens van beider invloedsfeer
amnis Hiberus
de rivier de Ebro zou zijn
Saguntinisque
en dat voor de Saguntijnen,
mediis inter imperia duorum populorum
midden tussen de invloedssferen van de twee volken,
libertas servaretur.
de onafhankelijkheid behouden zou worden.

[3] In Hasdrubalis locum
Wat betreft de opvolging van Hasdrubal
haud dubia res fuit quin
leed het geen twijfel of
praerogativa militaris,
de keuze van het leger,
qua
(die bleek uit het feit dat
extemplo iuvenis Hannibal
de jongeman Hannibal onmiddellijk
in praetorium delatus
naar het hoofdkwartier (was) gbracht
imperatorque ingenti omnium clamore
en met geweldig gejuich van allen
atque adsensu appellatus erat,
en hun instemming tot veldheer was uitgeroepen)
a senatu comprobaretur.
door de senaat bekrachtigd zou worden.
Favor etiam plebis sequebatur.
Ook de instemming van het volk volgde.

Hunc vixdum puberem Hasdrubal
Hem – nog nauwelijks volwassen – had Hasdrubal
litteris ad se accersierat,
in een brief naar zich ontboden;
actaque res etiam in senatu fuerat.
Deze zaak was ook in desenaat behandeld.

Terug

Op dit artikel kan niet gereageerd worden.