Go to content Go to navigation Go to search

Woordenlijst Engels · Sep 29, 10:04 PM by Ad van den Ende

Lijst van minder vaak voorkomende Engelse woorden. De meeste hebben ook nog andere betekenissen.

alarmed angst-
appreciation waardering, respect, achting, ontzag
austere eenvoudig, matig, sober,
barley gerst
barrier versperring, roadblock, blokkade
beckon wenken
beer pils, licht bier
bewilderd verbijsterd
boggy drassig
brew pils, licht bier
burly zwaar
but for als het niet was vanwege
camp-site kampeerplek
catch verward raken, haken, klemmen
cauldron grote ketel, heksenketel
checkpoint controlepost
chuckle grinneken
comely knap
commercial fabrieks-
conceal geheim houden
coppice terugsnoeien
course/in due zonder omhaal
crate mand
crop oogst, opbrengst van een gewas
crowd hoop, berg, massa, overvloed, grote hoeveelheid
decrepit versleten
depraved ontaard
disgrace te schande maken, (zich) misdragen
dismissive geringschattend
distressed ellendig
dreary somber, akelig, stomvervelend
droop rondhangen
emaciated uitgemergeld
embossed beslagen
endearing innemend, sympathiek
exuberant uitbundig
factsheet informatiefolder
fade afnemen
failed mislukt
fancy amuseren, genot hebben van, houden van, lusten
fathomless bodemloos
fence stoppen, dichten, dichtmaken
fraught ‘beladen’
frayed rafelig
fubsy mollig
garbage afval
goody snuisterij
gourd pompoen, kalebas
gutter goot
harvest oogst, opbrengst van een gewas
heap hoop, berg, massa, overvloed, grote hoeveelheid
hiatus tegenstrijdigheid
immigration Office douanekantoor
linger talmen, dralen
local inheemse, inlandse, autochtoon, inboorling, inlander, ingeborene, oorpronkelijke bewoner
natty keurig
oats haver
oblong rechthoekig
overcast bewolkt
panache zwier
patch plek
piled opgehoopt
plan bedenken, verzinnen, beramen,
plump gezet
pole paal, mast, pool
priceless ‘kapitaal’
pucker rimpelen
put out uit het veld geslagen
rattle ritselen
recoil terugdeinzen, terugschrikken,
respect waardering, respect, achting, ontzag
romp rond stoeien
sapling jonge boom
saturate bevredigen, voldoening geven, begeerte stillen
savage wild, woest, wreed
scowl nijdig kijken
scrub kreupelhout, kreupelbos
scrutinise kritisch onderzoeken
shacks barakken
shining glanzend
shrug z’n schouders ophalen
skeletal broodmager
slender mager, slank
snap snauwen
soak bevredigen, voldoening geven, begeerte stillen
sooth kalmeren
space-blanket bivakzak
spin-off uitvloeisel
squat hurken, zitten
stake paal, mast
stallion hengst
stand dragen, volhouden, verdragen, doorstaan, uithouden,
stool stoel, zetel, fauteuil
sustain dragen, volhouden, verdragen, doorstaan, uithouden,
sustaining versterkend
sweater trui
tend verzorgen, verplegen, bekommeren
tentatatively aarzelend
thatched met strodak
thickish dikachtig
tidy netjes, zindelijk, proper, op orde
tile tegel
tin blik, dun metaal
toddler kind, baby, zuigeling, kleuter
tubby corpulent
twilight schemer
unruly onwillig
vibe vibratie
whiff voorproefje
whitish witachtig
wit grapjas
worry probleem, zorg

Terug

Op dit artikel kan niet gereageerd worden.