Go to content Go to navigation Go to search

Les 5 Een held wordt god · Jul 30, 07:21 PM by Ad van den Ende

5A Herakles gaat naar de Amazonen

Hippolyte is de koningin. Hippolyte is zeer krijgshaftig en moedig. Hippolyte heeft een lange en mooie wapengordel. De gordel heeft grote bekendheid; want het is een geschenk van Ares. Want deze god houdt heel veel van de krijgshaftige koningin.
Eurystheus heeft een geliefde dochter, Admete. Admete bewondert de lange en mooie wapengordel. Daarom vraagt zij haar vader om deze gordel. ‘Pappa, ik bewonder de gordel van de Amazonen. Ik verlang er naar de mooie gordel te hebben. Wil jij, pappa, Herakles op de gordel af sturen? Zo zul je altijd grote roem hebben.’
Eurystheus zegt: ‘Ook ik bewonder de mooie gordel zeer. Ik wil daarom doen zoals jij vraagt.’

5B Herakles en Hippolyte

Herkles gaat naar het land van de Amazonen. Daar ontvangt de koningin Herakles gastvrij. Want zij bewondert en bemint de grote held zeer. De koningin zegt: ‘Waarom kom je hierheen, held?’ Herakles vraagt haar de gordel en zegt: ‘Ik ben gekomen omdat ik u, koningin, en uw gordel bewonder. Ik verlang er naar de gordel te hebben. Wil je hem daarom (aan mij) geven?’ Hippolyte stemt er aanstonds mee in om de gordel los te maken (uit te doen).

De godin Hera is echter heel boos. Zij gaat daarom, als een Amazone, naar het land van de Amazonen, en zegt op sluwe wijze tegen het volk der Amazonen: ‘De gastvriend is slecht en onbetrouwbaar. Hij is iets verschrikkelijks en slechts van plan. Want hij is van plan de koningin Hippolyte te ontvoeren.’ Aanstonds gaat het volk op de grote Herakles af. Vervolgens is er een grote en lange strijd. Herakles vindt de koningin gemeen en doodt haar. Zo pakt hij de mooie gordel en brengt hij die aanstonds naar Admete.

5C Herakles gaat naar de Onderwereld

Herakles daalt af naar de Onderwereld. Daar is Plouton de Heerser.
Plouton merkt Herakles op en zegt: ‘Wat doe je hier en zoek je (hier), held? Waarom ga je niet terug naar Mykene?’
Herakles verlaat de onderwereld niet, maar zegt:
‘Ik kom omdat Erystheus, mijn meester, mij beveelt om Kerberos naar Mykene te brengen. In ieder geval zal ik hem later terugbrengen.’
De god gaat akkoord, maar zegt:
‘Ik beveel je je boog en je knots buiten achter te laten.’
Zo gaat Herakles ongewapend op zoek naar Kerberos.
Hij vindt het dier en is van plan het te pakken….
Maar diens lange staart bijt Herakles; want de lange staart is een slang!
Toch slaat de held niet op de vlucht, maar hij wurgt het vreesaanjagende dier. Zo brengt Herakles Kerberos naar Mykene.

Volgende
Terug

Op dit artikel kan niet gereageerd worden.