Go to content Go to navigation Go to search

Het wordt weer dag · Nov 14, 02:03 AM by Ad van den Ende

18 Tandem illa caligo tenuata
Eindelijk loste die duisternis, minder geworden,
quasi in fumum nebulamve discessit;
als in rook en nevel op;
mox dies verus;
weldra werd het echt dag;
sol etiam effulsit,
de zon scheen nog altijd,
luridus tamen qualis esse cum deficit solet.
maar wel bleek zoals het gewoon is wanneer ze is verduisterd.

Occursabant trepidantibus adhuc oculis
Alles vertoonde zich voor onze nog angstige ogen
mutata omnia altoque cinere tamquam nive obducta.
veranderd, met dikke as als met sneeuw bedekt.

19 Regressi Misenum
Teruggekeerd in Misenum,
curatis utcumque corporibus
na onze lichamen zo goed mogelijk verzorgd te hebben,
suspensam dubiamque noctem
hebben we een onrustige nacht, geslingerd tussen
spe ac metu exegimus.
hoop en vrees, doorgebracht.


Metus praevalebat;
De angst overheerste;
nam et tremor terrae perseverabat,
want én het schokken van de aarde ging door,
et plerique lymphati
én de meesten, gek geworden
terrificis vaticinationibus
door angstaanjagende voorspellingen
et sua et aliena mala ludificabantur.
dreven de spot met hun eigen rampspoed en die van anderen.

20 Nobis tamen ne tunc quidem,
Zelfs toen hadden we niet het plan,
quamquam et expertis periculum
hoewel we het gevaar hadden meegemaakt
et exspectantibus,
en het (opnieuw) verwachtten,
abeundi consilium,
om weg te gaan,
donec de avunculo nuntius.
alvorens iemand bericht zou brengen over mijn oom.

Haec nequaquam historia digna
Dit alles zul je, geenszins geschiedscrijving waard,
non scripturus leges
lezen, terwijl je niet van plan bent het te beschrijven,
et tibi scilicet qui requisisti
en je zult jezelf, die er namelijk om gevraagd heeft,
imputabis,
de schuld van geven,
si digna ne epistula quidem videbuntur.
als (dit) zelfs geen brief waard blijkt.
Vale.
Het ga je goed.

Terug

Op dit artikel kan niet gereageerd worden.