Go to content Go to navigation Go to search

Het tapijt van Bayeux · 6417 dagen geleden by Ad van den Ende

Het tapijt van Bayeux is een 70 meter lang borduurwerk dat een beeldverslag geeft over de voorgeschiedenis van de ‘Slag bij Hastings’ in 1066, en over deze slag zelf.

Inhoud van het verhaal
Koning Edward van Engeland stuurt hertog Harold naar ‘Willem de Veroveraar’, hertog van Normandië, om hem mee te delen dat hij hem tot opvolger aanwijst.
De schepen van Harold landen in het gebied van hertog Guido, die Harold gevangen neemt. Hertog Willem koopt hem vrij, en geeft hem zijn dochter tot vrouw. Hij laat hem deelnemen aan de veldtocht tegen hertog Conan, die gewonnen wordt.

Harold deelt Willem de beslissing van koning Edward mee, en vaart dan terug naar Engeland. Als koning Edward gestorven is laat Harold zich zelf tot koning van Engeland kronen.
Als hertog Willem dit hoort laat hij een vloot bouwen, en vaart hij daarmee naar Engeland. Hij laat een versterkt kamp bouwen. Dan trekt hij tegen Harold ten strijde.

De Engelsen groeperen zich op een heuvel, en worden door de Franse cavallerie ingesloten. Op een gegeven ogenblik denken de Fransen dat hertog Willem gewond is geraakt. Als hij zijn vizier oplicht vatten ze opnieuw moed en verslaan ze de Engelsen. Koning Harold wordt gedood.

Hier volgt een tamelijk letterlijke vertaling van de Latijnse tekst. De tekst tussen haken geeft nadere uitleg.

Harold op weg naar Willem

Harold op bezoek bij Willem

Voorbereiding van de veldtocht

Aankomst in Engeland

Voorbereiding van de slag

De veldslag

Terug