Go to content Go to navigation Go to search

De drie wijzen · 5212 dagen geleden by Ad van den Ende

Mattheus (2,1-23)
II. cum ergo natus esset Iesus in Bethleem Iudaeae
Toen nu Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
in diebus Herodis regis
in de dagen van koning Herodes,
ecce magi ab oriente venerunt Hierosolymam
zie, toen kwamen er wijze mannen uit het oosten naar Jeruzalem,
[2] dicentes ubi est qui natus est rex Iudaeorum
die zeiden: ‘Waar is degene die geboren is, de koning van de Joden?
vidimus enim stellam eius in oriente
Wij hebben immers zijn ster in het oosten gezien
et venimus adorare eum
en zijn gekomen om hem te aanbidden.

[3] audiens autem Herodes rex turbatus est
Maar toen koning Herodes dat hoorde raakte hij in de war,
et omnis Hierosolyma cum illo
en heel Jerusalem met hem.
[4] et congregans omnes principes sacerdotum
En hij verzamelde alle voornaamsten van de priesters
et scribas populi
en schriftgeleerden van het volk,
sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur
en deed navraag bij hen waar de Gezalfde geboren zou worden.

[5] at illi dixerunt ei in Bethleem Iudaeae
En zij zeiden hem: ‘In Betlehem in Juda.
sic enim scriptum est per prophetam
Zo is immers geschreven door de profeet:
[6] et tu Bethleem terra Iuda
“En gij, Betlehem, land van Juda,
nequaquam minima es in principibus Iuda
geenszins zijt gij de minste onder de leiders van Juda.
ex te enim exiet dux
Uit u immers zal de leider voortkomen
qui reget populum meum Israhel
die mijn volk Israël zal leiden”.

[7] tunc Herodes clam vocatis magis
Nadat Herodes toen heimelijk de wijze mannen had geroepen
diligenter didicit ab eis
heeft hij nauwkeurig navraag gedaan bij hen
tempus stellae quae apparuit eis
naar het tijdstip van de ster die hun verschenen was.

[8] et mittens illos in Bethleem dixit
En terwijl hij hen naar Bethlehem zond zei hij:
ite et interrogate diligenter de puero
‘Gaat, en doe nauwkeurig navraag naar de jongen,
et cum inveneritis renuntiate mihi
en wanneer jullie hem gevonden hebben, bericht het mij dan,
ut et ego veniens adorem eum
opdat ook ik ga om hem te aanbidden.’

[9] qui cum audissent regem
Toen zij de koning gehoord hadden
abierunt et ecce stella
gingen ze weg en zie, de ster
quam viderant in oriente antecedebat eos
die ze gezien hadden in het oosten, ging voor hen uit
usque dum veniens staret
totdat hij, (zo ver) gekomen, bleef staan
supra ubi erat puer
boven (de plaats) waar de jongen was.

[10] videntes autem stellam
Toen zij de ster zagen
gavisi sunt gaudio magno valde
werden ze vervuld van een geweldige vreugde,
[11] et intrantes domum invenerunt puerum
en, het huis binnen gaande, vonden zij de jongen,
cum Maria matre eius
met Maria, zijn moeder,
et procidentes adoraverunt eum
en op hun knieën vallend aanbaden ze hem,
et apertis thesauris suis
en na hun kisten geopend te hebben
obtulerunt ei munera aurum tus et murram
brachten ze hem geschenken: goud, wierook en mirre.

[12] et responso accepto in somnis
En toen ze een waarschuwing ontvangen hadden in hun slaap
ne redirent ad Herodem
om niet terug te keren naar Herodes
per aliam viam reversi sunt in regionem suam
zijn ze langs een andere weg teruggekeerd naar hun land.

Volgende
Terug

reageer