Go to content Go to navigation Go to search

De veldslag · 6099 dagen geleden by Ad van den Ende

De Engelsen ingesloten door de Noormannen

Normandische ruiters

Hic ceciderunt Lewine et Gyrd ….
Hier sneuvelden Lewine en Gyrd ….

… fratres Haroldi regis:
… broers van koning Harold.

Hic ceciderunt simul Angli et Franci in prelio:
Hier sneuvelden zowel Engelsen als Fransen in de strijd.

Hic Odo eps baculum (tenens)
Hier bisschop Odo, een stok vasthoudend ….

… confortat pueros: Hic est Willelm dux:
… bemoedigt de jongens. Hier is hertog Willem.

Hic Franci pugnant ….
Hier vechten Fransen ….

… et ceciderunt qui erant cum Haroldo:
… en sneuvelden wie met Harold waren.

Hic Harold rex interfectus est:
Hier wordt koning Harold gedood.

Engelse voetknechten tegenover Franse ruiters.

Et fuga verterunt Angli:
En de Engelsen sloegen op de vlucht.

Terug